Ministerstvo životního prostředí spouští spolu se Státním fondem životního prostředí ČR další dvě nové výzvy z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Stanou se zdrojem financí na preventivní opatření proti povodním a řešení svahových nestabilit zapříčiněných přírodními jevy.

„Je třeba se připravit na změny klimatu, je to nezbytná prevence, abychom do budoucna nemuseli ‚hasit‘ obří škody. Samozřejmě to ale znamená zvýšené finanční nároky třeba na obce. Proto dotace na přizpůsobení se dopadům změny klimatu jsou jednou z hlavních oblastí podpory v novém programovém období OPŽP s více než 61 miliardovou alokací,“ uvádí ministr životního prostředí Marian Jurečka a pokračuje: „Extrémní meteorologické jevy se bohužel čím dál tím častěji vyskytují i v České republice jako třeba letošní jarní bouřky se silným větrem a krupobitím nebo série povodní v minulé dekádě. Proto je potřeba se na ně co nejlépe připravit. Do komplexu preventivních opatření proti povodním spadá i budování systému předpovědní služby, modernizace systémů včasné výstrahy a také vytváření analýz a studií pro stanovení záplavových území. Právě na podporu těchto aktivit je určena jedna z aktuálně vypsaných výzev.“

Jedná se o 22. výzvu a své projekty v oblasti zkvalitnění protipovodňových systémů zde mohou podávat státní podniky a organizační složky státu včetně jejich příspěvkových organizací.

Ve 23. výzvě, která se zaměřuje na sanaci svahových nestabilit a skalních řícení, je okruh příjemců podpory širší, zažádat si o dotaci na svůj projekt mohou např. obce, jejich dobrovolné svazky, obecně prospěšné společnosti či také fyzické osoby podnikající i nepodnikající.

Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí připravily program Nová zelená úsporám Light, který nabídne okamžitou finanční podporu pro seniory a domácnosti s nižšími příjmy na rychlé a jednoduché zateplení domů. Peníze dostanou předem a k elektronické žádosti nebude potřeba žádné složité papírování.

„Pomoc nejzranitelnějším spoluobčanům v období energetické krize a extrémně vysokých cen energií je naší absolutní prioritou. Jsme si vědomi, že ne všichni mají dostatek finančních rezerv na nákladné stavební úpravy, proto jsme připravili podporu rychlých a snadných opatření, která jsou nenáročná na realizaci, mohou být provedena i svépomocí a přinesou okamžitou úsporu. Program NZÚ Light je významnou součástí kampaně Zkrotíme energie. Společně se zavedenými cenovými stropy a široce dostupným příspěvkem na bydlení pomůže zvládnout energetickou krizi i těm nejohroženějším,“ říká ministr životního prostředí Marian Jurečka.

Nová zelená úsporám Light nabídne finanční pomoc na snadno realizovatelné úpravy a částečné renovace rodinných domů až do výše 150 tisíc korun. Zateplení fasády, střechy, stropů, podlah i výměna oken a vchodových dveří přinesou okamžité snížení spotřeby energií na vytápění.

Nová zelená úsporám Light tu bude pro ty, kteří nedosáhnou na dotace z Nové zelené úsporám, tedy pro domácnosti důchodců a pro rodiny, které pobírají příspěvek na bydlení.  Na rozdíl od „klasické“ Nové zelené úsporám žadatelé nepotřebují žádné vstupní investice, peníze mohou dostat před zahájením prací zálohově a celková výše dotace může dosáhnout až 100 % přímých realizačních výdajů.

Nová zelená úsporám Light umožní i lidem bez finančních rezerv zateplit domy tak, aby jim zbytečně neunikalo teplo. Podpoří se opatření, která je možné udělat v řádu hodin, maximálně dní, jako je třeba zateplení střech, stropů či podlah foukanou izolací nebo výměna oken a vchodových dveří. Spotřeba elektřiny a plynu na vytápění se sníží okamžitě, finanční úspory budou znatelné a hlavně trvale.  Podpora je nastavena tak, aby bylo možné žádat jen na dílčí opatření jako třeba výměnu oken, ale zároveň opatření i vzájemně kombinovat.

Nová zelená úsporám Light bude financována z Modernizačního fondu. V programu HOUSEnerg je vyčleněno 1,5 miliardy na pilotní projekt pomoci pro domácnosti s nižšími příjmy. V první etapě se očekává podpora zhruba 10 tisíc domácností. Pokud bude zájem narůstat, je Ministerstvo životního prostředí připraveno prostředky navýšit.

Peníze domácnostem se budou vyplácet předem, do realizace se mohou pustit samy, nebo si najít odborníky. Administrace je jednoduchá, bez nutnosti předkládat projektovou dokumentaci a energetické posouzení budov, cílem je podpořit rychlé zateplení co nejvíce rodinných a trvale obývaných rekreačních domů, aby se finanční úspora zranitelných domácností projevila již v této topné sezóně.

MŽP společně s MPSV a SFŽP ČR připravují robustní poradenskou síť zahrnující místní akční skupiny (MAS) a obce, EKIS, úřady práce i sociální služby s cílem poskytnout co nejširšímu okruhu domácností potřebné informace a pomoci efektivně čerpat dotace na úsporná opatření. Pomoc se bude zaměřovat zejména na žadatele z řad seniorů a domácností s nižšími příjmy a bude zahrnovat asistenci celým průběhem od podání žádosti až po doložení realizace.

Příjem žádostí startuje 9. ledna 2023, ale s pracemi je možné začít již nyní – podpořena budou opatření realizovaná od 12. září letošního roku.

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo výzvu z programu podpory pro velké firmy na pomoc se zvýšenými náklady na plyn a elektřinu podle tzv. Dočasného krizového rámce Evropské komise (DKR). Žádosti bude resort přijímat od 15. listopadu 2022 do 31. ledna 2023. Díky nedávnému rozšíření podpory na pomoc dosáhne více firem.

 

„Domácnostem a malým a středním podnikům vláda zastropovala ceny energií. Firmy, na které se zastropování nevztahuje, mohou o dotaci žádat v systému AIS MPO, který už znají z dřívějška,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a dodává: „Předminulý týden jsme aktualizovali vymezení programu na všechny sektory hospodářství v České republice, pomůžeme tak většímu počtu firem. Předpokládaná alokace programu je až 30 miliard korun.“

Žádat o dotaci mohou podnikatelé, kteří mají alespoň jedno odběrné a předávací místo a u nichž v období od 1. února 2022 do 31. října 2022 došlo k navýšení jednotkových cen na plyn a elektřinu oproti roku 2021 více než dvojnásobně.

„Oprávněnými podniky jsou tedy ty, na které se nevztahují stropy cen energií, které zavedla vláda nařízením č. 298/2022, v platném znění. Nárok na dotaci z DKR u elektřiny mají tedy firmy, které neodpovídají definici malých a středních podniků a jsou připojeny na hladině vysokého nebo velmi vysokého napětí. V případě plynu pak jde o velké firmy, jejichž roční odběr převyšuje 630 MWh,“ říká náměstek pro průmysl a stavebnictví Eduard Muřický.

Výše dotace a její maximální limit:

  • Jakýkoliv podnik spadající do oprávněných žadatelů, jehož náklady na elektřinu a plyn se letos oproti loňskému roku více než zdvojnásobily – výše dotace je 30 % způsobilých nákladů, celkový max. limit 45 milionů korun,
  • energeticky náročný podnik, který je v provozní ztrátě – výše dotace 50 % způsobilých nákladů (max. do 80 % provozních ztrát podniku), a celkový max. limit pro dotaci je 200 milionů korun,
  • energeticky náročný podnik ve vybraných odvětvích, který je v provozní ztrátě – výše dotace 70 % způsobilých nákladů (max. do 80 % provozních ztrát podniku), a celkový max. limit pro dotaci je 200 milionů korun.

Platí, že na skupinu partnerských a propojených podniků definovaných dle doporučení Evropské komise nesmí celkově podpora překročit 2 miliony EUR. Pro skupinu, v níž o podporu žádá energeticky náročný podnik, činí tento limit 25 milionů EUR, a pro skupinu, v níž o podporu žádá podnik ve vybraných odvětvích, je stanoven limit 50 milionů EUR.

Hlavním cílem kampaně je informovat veřejnost o poradenské síti pod Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO). Ta zahrnuje linku 1212, web www.energiezamene.cz a bezplatné služby energetických expertů, které jsou veřejnosti k dispozici napříč celou Českou republikou. Nově mohou také odborníci přijet přímo za lidmi a poradenství poskytovat i tam, kde stálé kanceláře nemají.

 

„Vysoké ceny energií v důsledku energetické války ze strany Ruska jsou hlavním tématem nejen u nás, ale v celé Evropě. Vláda přijala řadu opatření, pomocí kterých pomůže jak domácnostem, tak firmám. Zásadní roli v řešení této situace ale sehrají i dobrovolné individuální energetické úspory. Problematika energetiky není vůbec jednoduchá a nabalují se tak na ni dezinformace. Rozhodli jsme se proto spustit komunikační kampaň, aby veřejnost měla maximum informací,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

„Cílem spotu i celé kampaně je informovat veřejnost o možnostech bezplatného poradenství v oblasti úspor energií a o technických detailech státní pomoci občanům, firmám a veřejným institucím s vysokými cenami energií. A také o tom, co je třeba, aby dotyční na tuto pomoc dosáhli,“ říká ředitel odboru komunikace a tiskový mluvčí Vojtěch Srnka a dodává: „Samotný spot dále cílí na společenskou soudržnost a na to, že její důležitou součástí jsou i úspory energií. Vidíme, že snižující se spotřeba má velmi pozitivní efekt v podobě klesajících cen a zároveň zvyšuje jistotu, že plynu bude v zimě dostatek.“

Web www.energiezamene.cz, na který odkazuje zmiňovaný spot i navazující bannerové reklamy na zpravodajských webech i sociálních sítích, je pravidelně aktualizován podle rozšiřování a vývoje státní pomoci s vysokými cenami energií. Web nabízí také základní rady ohledně energetických úspor a odkazy na profesionální poradenství. V nejbližší době budou na webu dostupné například také informace o aktuálním stavu zásob plynu a o jeho spotřebě.

MPO nabízí veřejnosti celou řadu možností, jak si nechat poradit ohledně energetických úspor i finanční pomoci s vysokými cenami energií. Na lince 1212 operátoři poskytnou aktuální informace o státní pomoci – ať už je to strop cen energií, úsporný tarif či odpuštění poplatků za podporované zdroje. Operátoři poradí každý všední den od 8:00 do 16:00 hod. Volání na linku je zpoplatněno dle tarifu volajícího.

Energetická konzultační a informační střediska (EKIS)

Bezplatné profesionální konzultace v oblasti energetických úspor, o kterých web www.energiezamene.cz informuje, dále veřejnosti nabízí širokou síť energetických poradců EKIS. Tito specialisté jsou odborníci na energetiku, stavebnictví, projektanti, architekti a další profese.

Odborníci poskytnou veřejnosti praktické rady jak k úsporám v domácnostech, tak k investičním opatřením jako je výběr úsporného osvětlení, správné vytápění nebo plánování rekonstrukce. Pomohou také s velkými projekty energeticky úsporných staveb a s dotacemi. Nově se jejich služby navíc rozšíří o možnost spolupráce s místní samosprávou, kdy přijedou přímo za zájemci. Ministerstvo má touto službou pokryty všechny regiony České republiky.

K informování veřejnosti o možnostech profesionálního bezplatného poradenství s energetickými úsporami směřují snahy MPO dlouhodobě. Energetičtí konzultanti například nabídli své služby návštěvníkům během dne otevřených dveří na státní svátek 28. října, kdy ministerstvo otevřelo veřejnosti brány Petschkova paláce.

O energetických úsporách a o službách energetických konzultantů informuje resort také prostřednictvím Pojízdné učebny techniky. Žákům připravil program zaměřený na úsporu energií a udržitelnou spotřebu vody a tepla a učitelům možnost zdarma využít konzultací energetických specialistů.

Jak šetřit energie? Poradí manuály z dílny MPO

Správné vytápění, pravidelný monitoring spotřeby, dlouhodobá opatření i možnost dotace. MPO vydalo manuál, který s úsporami poradí malým podnikatelům a živnostníkům. Stejně tak resort připravil návod pro orgány státní správy i rady a tipy pro domácnosti a firmy.

Úsporná opatření zavedlo už na přelomu roku samotné MPO. Přijalo řadu opatření v čele se snižováním teplot při vytápění či snižováním teploty vody. Prostřednictvím těchto opatření ministerstvo dosud v letošním roce snížilo spotřebu plynu přibližně o pětinu a spotřebu elektřiny o 13 procent. „Jsou to právě úspory energií, které nás nic nestojí a výrazně nám pomohou ke zvyšování energetické nezávislosti na nepřátelských zemích. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se k nám s úsporami přidali,“ dodává ministr Síkela.