Ministerstvo průmyslu a obchodu spustilo web www.podporapodniku.cz. Podnikatelé tam najdou vyhledávač, který jim usnadní orientaci a následnou volbu nejvhodnější podpory, jež nejvíce odpovídá konkrétní situaci jejich podniku či záměru.

 

Podnikatelé mohou na webu vyhledávat nejvhodnější podporu na základě vyplnění čtyř údajů, a to:

  • stáří podniku
  • velikost podniku
  • místo realizace projektu
  • oblast podpory odpovídající jejich zamýšlenému projektu

Web zároveň umožňuje zobrazení kompletního seznamu podpor za jednotlivé oblasti podpory. Přehledně strukturované informace k jednotlivým programům obsahují stručný popis programu, způsobilé výdaje, upřesnění výše podpory i přímý kontakt na poskytovatele podpory za účelem konzultací projektových záměrů.

Po letní provozně-technické přestávce začne Státní fond životního prostředí ČR opět přijímat žádosti o investiční podporu pro domácnosti z oblíbeného programu Nová zelená úsporám. V úterý 19. září 2023 se příjem žádostí otevře pro vlastníky bytových domů a od úterý 26. září 2023 mohou své žádosti i do nového podprogramu Oprav dům po babičce podávat i majitelé rodinných domů. 

Dnes v 10:00 byl spuštěn příjem žádostí o Kotlíkovou dotaci pro Středočeský kraj. Je možné získat dotaci až 130 000 Kč na kotel na biomasu nebo až 180 000 Kč na tepelné čerpadlo. 

Oblíbená kotlíková dotace pro středočeský kraj již v září. Elektronický příjem žádostí o kotlíkovou dotaci bude spuštěn dne 5. 9. 2023 v 10:00 hod na webu středočeského kraje. 

Žadatelem mohou být osoby pobírající důchod (starobní a invalidní 3.stupně) a osoby pobírající příspěvek na bydlení. Podporována je výměna starých kotlů na pevná paliva emisní třídy 1 a 2 za nové kotle na biomasu paliva s ručním a i automatickým přikládáním (dotace až 130 000 Kč) a také tepelné čerpadlo (dotace až 180 000 Kč).