Příjem žádostí: 16.10.2023 - 30.11.2023 Alokace: 3 000 000 000  Kč
Předmětem výzvy je podpora efektivní výstavby budov mateřských, základních a středních škol v pasivním energetickém standardu a plusových (nulových) budov.

Na co můžete získat dotaci

Efektivní výstavba budov mateřských, základních a středních škol:

 1. Výstavba budov v pasivním energetickém standardu
 2. Výstavba plusových (nulových) budov

Kdo může žádat

 • městské části hlavního města Prahy
 • obce a dobrovolné svazky obcí
 • kraje
 • veřejnoprávní instituce
 • příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC
 • organizační složky státu
 • veřejné instituce a výzkumné organizace
 • vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby
 • nadace, nadační fondy, ústavy, spolky a pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy a jimi evidované právnické osoby
 • státní podniky
 • státní organizace
 • národní podnik
 • obchodní společnosti a družstva vlastněné ze 100 % veřejným subjektem

Výše příspěvku

Míra podpory: 30–50 % v závislosti na úspoře primární energie z neobnovitelných zdrojů v realizované budově (viz Výpočtový nástroj podpory ve výstavbě, který je přílohou této výzvy)

Výše podpory: až 200 000 000 Kč

Ministerstvo průmyslu a obchodu spustilo web www.podporapodniku.cz. Podnikatelé tam najdou vyhledávač, který jim usnadní orientaci a následnou volbu nejvhodnější podpory, jež nejvíce odpovídá konkrétní situaci jejich podniku či záměru.

 

Podnikatelé mohou na webu vyhledávat nejvhodnější podporu na základě vyplnění čtyř údajů, a to:

 • stáří podniku
 • velikost podniku
 • místo realizace projektu
 • oblast podpory odpovídající jejich zamýšlenému projektu

Web zároveň umožňuje zobrazení kompletního seznamu podpor za jednotlivé oblasti podpory. Přehledně strukturované informace k jednotlivým programům obsahují stručný popis programu, způsobilé výdaje, upřesnění výše podpory i přímý kontakt na poskytovatele podpory za účelem konzultací projektových záměrů.

Po letní provozně-technické přestávce začne Státní fond životního prostředí ČR opět přijímat žádosti o investiční podporu pro domácnosti z oblíbeného programu Nová zelená úsporám. V úterý 19. září 2023 se příjem žádostí otevře pro vlastníky bytových domů a od úterý 26. září 2023 mohou své žádosti i do nového podprogramu Oprav dům po babičce podávat i majitelé rodinných domů. 

Dnes v 10:00 byl spuštěn příjem žádostí o Kotlíkovou dotaci pro Středočeský kraj. Je možné získat dotaci až 130 000 Kč na kotel na biomasu nebo až 180 000 Kč na tepelné čerpadlo.