Na co můžete získat dotaci

Instalace nových fotovoltaických elektráren (FVE) s instalovaným výkonem nad 50 kW (pro projekty/subjekty dle kapitoly 3.1 výzvy  nad 10 kW) a do 5 MWp (včetně) s vlastní spotřebou vyrobené elektřiny.

Podporovány jsou samostatné projekty FVE s jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy.

Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE mohou být dále podpořeny:

 • Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny
 • Systémy výroby vodíku elektrolýzou vody

Kdo může žádat

 • Stávající nebo budoucí držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny)
 • Žadatelé, kteří nebudou držiteli licence, za předpokladu, že provoz předmětu podpory mají smluvně zajištěn subjektem, který je držitelem licence pro podnikání v energetických odvětvích

Výše příspěvku

Max. 50 % z celkových výdajů projektu, jeho výši je možné si ověřit v přiloženém Interaktivním nástroji, který naleznete v dokumentech ke stažení níže.

Celkový objem prostředků

3 miliardy Kč

Přednostně budou podpořeny projekty instalací FVE realizované v jednom z následujících krajů: Karlovarský, Moravskoslezský a Ústecký. Pro tyto projekty je vyhrazena alokace ve výši 0,5 mld. Kč. Pokud nedojde k vyčerpání přednostní alokace do 30. 9. 2024, bude její zbývající část uvolněna pro podporu všech projektů.

Termíny

Zahájení příjmu žádostí: 1. 3. 2024 od 12:00 hod.
Ukončení příjmu žádostí: 31. 10 2024 do 12:00 hod.

Realizace podpořených projektů: nejpozději do 3 let od vydání rozhodnutí

Příjem žádostí: 1.3.2024 - 31.10.2024 

Alokace 3 000 000 000 Kč

Celkem 3 miliardy korun míří na podporu výstavby fotovoltaických elektráren do 5 MW na již existujícím odběrném místě k výrobě zelené energie pro vlastní spotřebu. 

Na co můžete získat dotaci

Instalace nových fotovoltaických elektráren  (FVE) s instalovaným výkonem  nad 50 kW  (na katastrálním území Prahy nad 10 kW) a  do 5 MWp  (včetně)  s vlastní spotřebou vyrobené elektřiny.

Podporovány jsou samostatné projekty FVE  s jedním předávacím místem  do distribuční nebo přenosové soustavy.

Společně s podporou na instalaci FVE mohou být dále podporovány:

 • Systémy baterie akumulace vyrobené z elektřiny
 • Systémy výroby vodíku elektrolýzou vody

Kdo může žádat

Stávající  nebo  budoucí  držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny)

Výše příspěvku

Max.  50 %  z všech výdajů projektu

Celkový objem prostředků

3 miliardy Kč

Přednostně budou střešní projekty FVE realizované v jednom z následujících krajů: Karlovarský, Moravskoslezský a Ústecký. Pro projekty je vyhrazena alokace tyto ve výši 0,5 mld. Kč. Pokud nedojde k vyčerpání přednostní alokace do 30. 9. 2024, bude její zbývající část uvolněna pro podporu všech projektů.

 

Příjem žádostí: 1.3.2024 - 31.10.2024 

Na co můžete získat dotaci

Instalace nových fotovoltaických elektráren (FVE) s instalovaným výkonem nad 50 kW (na katastrálním území Prahy nad 10 kW) a do 5 MWp (včetně) s vlastní spotřebou vyrobené elektřiny.

Podporovány jsou samostatné projekty FVE s jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy.

Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE mohou být dále podpořeny:

 • Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny
 • Systémy výroby vodíku elektrolýzou vody

Kdo může žádat

Stávající nebo budoucí držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny)

Výše příspěvku

Max. 50 % z celkových výdajů projektu

Celkový objem prostředků

3 miliardy Kč

Přednostně budou podpořeny projekty instalací FVE realizované v jednom z následujících krajů: Karlovarský, Moravskoslezský a Ústecký. Pro tyto projekty je vyhrazena alokace ve výši 0,5 mld. Kč. Pokud nedojde k vyčerpání přednostní alokace do 30. 9. 2024, bude její zbývající část uvolněna pro podporu všech projektů.

Příjem žádostí: 15.5.2024 - 10.9.2024

Na co můžete získat dotaci

Instalace nových fotovoltaických elektráren s výkonem nad 1 MWp.

Podporovány jsou:

 • Samostatné projekty FVE s jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy.
 • Sdružené projekty FVE, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy. Instalovaný výkon sdruženého projektu je dán součtem instalovaných výkonů jednotlivých dílčích FVE.

Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE mohou být dále podpořeny:

 • Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny.
 • Systémy výroby vodíku elektrolýzou vody.

Kdo může žádat

Stávající nebo budoucí držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny)

Výše příspěvku

Max. 50 % z celkových výdajů projektu

Celkový objem prostředků

4 miliardy Kč