Úprava v harmonogramu se týká přidání dvou nových výzev, které podpoří komplexní projekty revitalizace budov veřejného sektoru s důrazem na úsporu energií.

Plánované datum vyhlášení výzev je 29. 5. 2024, začátek příjmu žádostí je 12. 6. 2024 a ukončení příjmu žádostí bude 30. 6. 2025.

Obě výzvy cílí na podporu revitalizace budov veřejného sektoru s cílem snížení konečné spotřeby energie a úspory primární energie z neobnovitelných zdrojů, podpory OZE, zvýšení adaptability budov na změnu klimatu a zlepšení kvality vnitřního prostředí budov.

Výzva č. 77 s alokací 200 mil Kč je zaměřena na méně rozvinuté regiony.

Výzva č. 78 s alokací 200 mil Kč je zaměřena na přechodové regiony.