Vzhledem k současné situaci na trhu s energiemi a postupnému zvyšování jejich cen nabízíme řešení jak v budoucnu tyto zvyšující se náklady snížit.

Připravované dotační programy umožní snížit náklady na energie majitelům rodinných domů, bytových domů, městům a obcím a všem podnikatelským subjektům bez rozdílu velikosti podniku.

Naše společnosti SIGMIN a.s. a SIGREEN s.r.o. vám zajistí vstupní energetické posouzení současného stavu, nabídneme řešení jednotlivých opatření, které povedou ke snížení energetických nákladů a vybereme

vhodný dotační program z široké škály připravovaných dotací. Vše spojené s administrací dotace zajistíme jako komplexní službu za pomoci našich odborníků. Máme v našem týmu energetické specialisty,

zpracovatele žádostí a zajistíme i následný dotační servis spojený s výběrem dodavatelů a související povinnou administrací příjemců dotace. Vše pod jednou střechou a bez dalšího hledání.

Máme v dané oblasti nejenom potřebné odborníky a široké reference, ale působíme i v síti registrovaných energetických konzultačních středisek EKIS pod Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Nečekejte na vysoké účty za energie a přijďte se k nám včas poradit jak dosáhnout na jejich snížení.

Vyhlášení výzev Národního plánu obnovy se stále posunuje. Příjem žádostí u připravovaných programů, které bude vyhlašovat MPO tedy očekáváme až v únoru / březnu.

Jedná se o tyto dvě výzvy :

Fotovoltaické systémy s/bez akumulace – I. Výzva

Elektromobilita pro podnikatele – I. výzva

 Obě výzvy budou mít možnost využít podnikatelské subjekty bez rozdílu velikosti na území ČR.

Nový rok 2022 bude opět plný příležitostí k získání dotační podpory pro Vaše plánované investiční akce. Hlavním cílem většiny podnikatelů, měst a obcí i fyzických osob bude řešení současné a budoucí energetické situace

spojené se zvyšováním cen energií. Hned několik dotačních programů nabízí řešení v této problematice a některé programy již zahájili příjem žádostí a další se budou postupně otevírat. S jejich pomocí tak můžete řešit kompletní energetická řešení

podnikatelských objektů, veřejnoprávních budov, bytových a rodinných domů. Obce mohou ušetřit na provozu veřejného osvětlení, bude možné si pořídit a instalovat Fotovoltaické systémy k pokrytí vlastní spotřeby elektrické energie.

Podporovány budou dále projekty například v oblasti životního prostředí, digitalizace, inovací, rozvoje podnikání s nákupem pokročilých technologií, podporou rozvoje obcí a měst a dalších.

Budeme Vás i nadále průběžně informovat o dotačních možnostech a jsme připraveni poskytnout Vám kompletní poradenské služby pro Vaše investiční projekty a těšíme se na další spolupráci.

Vzhledem ke skutečnosti, že na úrovni finálních verzí plánovaných výzev Národního plánu obnovy stále zůstávají otevřené některé otázky řešené s Evropskou komisí (EK), které jsou však pro konečnou podobu výzev klíčové, nedojde v roce 2021 k vyhlášení následujících výzev z Národního plánu obnovy:

  • Fotovoltaické systémy s/bez akumulace – I. výzva
  • Cirkulární řešení v podnicích – I. výzva
  • Úspory vody v podnicích – I. výzva
  • Elektromobilita pro podnikatele – I. výzva

V současné době Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) předpokládá, že výzvy vyhlásí nejpozději za měsíc, tedy v lednu 2022,  aby znění zohlednilo aktuálně vyjasňované otázky s Evropskou komisí .