Vyhlášení výzvyZahájení příjmuUkončení příjmuProgram podporyZaměření programu podpory
13. 12. 2019 13. 1. 2020 
13:00:00
31. 8. 2020 
15:00:00
Úspory energie – Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu – Výzva III

snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru

2. 12. 2019 6. 1. 2020 
08:00:00
28. 5. 2020 
15:00:00
Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita – Výzva V

zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin

2. 12. 2019 6. 1. 2020
 08:00:00
28. 5. 2020 
15:00:00
Nízkouhlíkové technologie – Akumulace energie – Výzva V

zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin

2. 12. 2019 6. 1. 2020
 08:00:00
28. 5. 2020 
15:00:00
Nízkouhlíkové technologie – Druhotné suroviny – Výzva V

zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin

2. 12. 2019 8. 1. 2020 
13:00:00
14. 12. 2020 
13:00:00
Úspory energie v SZT – Výzva IV

rekonstrukce a rozvoj soustav zásobování teplem, zavádění a zvyšování účinnosti systémů kombinované výroby elektřiny a tepla

26. 11. 2019 29. 11. 2019 
08:00:00
20. 3. 2020
 15:59:59
Proof of Concept – Výzva III

aktivity směřující k ověření aplikačního potenciálu nových výsledků výzkumu a vývoje před jejich možným uplatněním v praxi

27. 9. 2019 15. 10. 2019 
08:00:00
15. 1. 2020 
23:59:59
Inovace – Výzva VII (inovační projekt)

nákup výrobních zařízení, know-how a licencí pro realizaci projektů s ukončeným VaV; ochrana duševního vlastnictví

27. 9. 2019 16. 10. 2019 
10:00:00
15. 1. 2020
 23:59:59
Aplikace – Výzva VII

realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje

31. 7. 2019 1. 10. 2019
 13:00:00
31. 3. 2020 
23:59:59
Smart grids I – Výzva V

zlepšení kvality, spolehlivosti, bezpečnosti a udržitelnosti dodávek elektřiny konečným zákazníkům

26. 7. 2019 2. 9. 2019 
14:00:00
31. 3. 2020 
23:59:59
Obnovitelné zdroje energie – Výzva V

výroba a distribuce energie pocházející z obnovitelných zdrojů

16. 7. 2019 16. 9. 2019 
10:00:00
31. 3. 2020
 10:00:00
Nemovitosti – Cestovní ruch – Výzva IV

modernizace výrobních provozů, rekonstrukce stávající zastaralé podnikatelské infrastruktury a objektů typu brownfield

16. 7. 2019 16. 10. 2019 
10:00:00
16. 3. 2020 
10:00:00
Nemovitosti – Uhelné regiony – Výzva V

modernizace výrobních provozů, rekonstrukce stávající zastaralé podnikatelské infrastruktury a objektů typu brownfield

16. 7. 2019 16. 9. 2019 
14:00:00
30. 4. 2020 
23:59:59
Úspory energie – Výzva V

snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru

17. 12. 2018 2. 1. 2019 
09:00:00
30. 6. 2020 
23:59:59
Inovační vouchery – Výzva IV

nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od výzkumných organizací a certifikovaných zkušeben

29. 6. 2018 16. 7. 2018 
16:00:00
15. 1. 2020 
23:59:59
Úspory energie – Energeticky efektivní budovy – Výzva II

snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru