Oblíbená kotlíková dotace pro středočeský kraj již v září. Elektronický příjem žádostí o kotlíkovou dotaci bude spuštěn dne 5. 9. 2023 v 10:00 hod na webu středočeského kraje. 

Žadatelem mohou být osoby pobírající důchod (starobní a invalidní 3.stupně) a osoby pobírající příspěvek na bydlení. Podporována je výměna starých kotlů na pevná paliva emisní třídy 1 a 2 za nové kotle na biomasu paliva s ručním a i automatickým přikládáním (dotace až 130 000 Kč) a také tepelné čerpadlo (dotace až 180 000 Kč).

 

Vyjádření MPO:

"Vážení příjemci a žadatelé o podporu v aktivitě Úspory energie OP TAK,

Řídicí orgán Ministerstvo průmyslu a obchodu musí reagovat na významné změny v podmínkách veřejné podpory stanovené aktualizovaným zněním GBER (nařízení (EU) č. 651/2014) vzešlé v platnost 30. 6. 2023. Podmínky aktualizovaného GBER jsou natolik rozdílné od původních, že na ně není možné reagovat jinak než předčasně ukončit příjem žádostí ve výzvě I. pro aktivitu Úspory energie. Výzva bude přepracována tak, aby nové nastavení odpovídalo požadavkům revidovaného nařízení GBER, a to na základě již zahájených konzultací s poradním orgánem Evropské komise. Dále upozorňujeme žadatele, kteří hodlají podat žádost do výzvy I. v aktivitě Úspory energie před ukončením jejich příjmu, že Řídicí orgán musí vydat všechna Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále „RoPD“) nejpozději do 31. 12. 2023, neboť po tomto datu již lze vydávat RoPD výhradně podle nového znění GBER, s nímž však výzva I. bohužel není (a nemůže být) v souladu. Pokud je tedy zřejmé, že plánovaný projekt nezíská veškeré podklady k vydání RoPD (například stavební povolení) do 30. 11. 2023, doporučujeme takový projekt vůbec neregistrovat a vyčkat s jeho podáním na novou výzvu.

Oznamujeme proto tímto, že příjem žádostí do výzvy I. v aktivitě Úspory energie OP TAK bude ukončen 31. 8. 2023 ve 12:00. Nová výzva s upravenými podmínkami pak bude opětovně vyhlášena v závislosti na délce nezbytných procesů spojených s vyjasněním příslušných článků nového GBER. Plánovaný termín je přelom roku 2023/2024."

S účinností od 1.7.2023 vstupují v platnost nové podmínky GBER, může tedy dojít k předčasnému ukončení přijímání žádostí o dotaci zejména u programu OPTAK Úspory energií. 

Až jeden milion korun mohou dostat žadatelé na opravu staršího domu. Počítá s tím nový dotační program „Oprav dům po babičce“, který spustí ministerstvo životního prostřední od září. Nárok, jak v pondělí uvedl šéf resortu Petr Hladík (KDU-ČSL), budou mít všichni, kteří jsou ekonomicky aktivní.

Spustit by se měl od září 2023.  Alokováno na to bude až 40 miliard korun, peníze by měly jít z Evropské unie.

Primárně by měla dotace směřovat na zateplení domu, aby dům staršího data výstavby byl renovován alespoň na energetickou třídu B. Dotace bude možné čerpat na domy postavené nejpozději v roce 2013.

Program má cílit na mladé rodiny, zahrne proto navíc i bonus ve výši 50 tisíc korun na nezaopatřené dítě žadatele. „Mladé rodiny trápí nejvíce nedostatek bydlení, nedostatek financí na rekonstrukce,“ představil krok šéf resortu práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Kromě dotace pak mohou žadatelé od ledna 2024 získat i zvýhodněný úvěr od stavebních spořitelen. Půjčka bude mít zvýhodněný úrok bez nutnosti zástavy nemovitosti, fixaci úrokové sazby po celou dobu splatnosti, vyřízení úvěru a dotace bude možné na pobočce spořitelny a měsíční náklady úvěru přijatelné i pro nízkopříjmové domácnosti. Úrok by podle Hladíka měl činit zhruba tři až čtyři procenta, záleží ale na jednotlivých stavebních spořitelnách.