Text : 10. 6. 2020 Řídicí orgán IROP informuje, že pro velký zájem ze strany žadatelů byla navýšena alokace 78. výzvy o 1 mld. Kč na 4,5 mld. Kč.

Datum a čas ukončení příjmu žádostí se nemění  ( do 29. 11. 2020 ) a je tak stále možno podávat žádosti o dotace.

Úspory energie – Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu - příjem žádostí do 31.8.2020                                                                                                                                          

Potenciál  výzva VII - vyhlášení  21.8. 2020,  příjem žádostí od 4.9. do 23.11. 2020

Inovace – Inovační projekt  výzva VIII - vyhlášení 29.9. 2020,  příjem žádostí od 15.10. 2020 do 29.1. 2021

Obnovitelné zdroje energie výzva VI - vyhlášení a příjem žádostí od 14.9. 2020 do 7.1. 2021

Technologie pro začínající malé podniky výzva XIV - vyhlášení 23.11. 2020, příjem žádostí od 25.1. 2021 do 26.4. 2021

Technologie – Průmysl 4.0 výzva XIII - vyhlášení 23.11. 2020, příjem žádostí od 25.1. 2021 do 26.4. 2021

Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita výzva VI – vyhlášení 1.9. 2020, příjem žádostí od 14.9. do 25.11. 2020

Nízkouhlíkové technologie – Druhotné suroviny výzva VI – vyhlášení 1.9. 2020, příjem žádostí od 11.9. do 21.12. 2020

Marketing výzva V - vyhlášení červenec – září 2020 ( bude upřesněno )

Školicí střediska výzva IV - vyhlášení v červnu 2020

Nemovitosti výzva VI - vyhlášení prosinec 2020

Úspory energie výzva VI. - vyhlášení bude upřesněno ( cca září - říjen 2020)

Dne 3.6. byl zveřejněn aktualizovaný harmonogram plánovaných výzev k podávání žádostí o dotace pro podnikatelské subjekty.

V druhé polovině roku 2020 tak můžeme očekávat již NAPOSLEDY vyhlašované výzvy v tomto programovacím období.

 

Zde uvádíme pro přehled některé vybrané programy, kde budou mít možnost podnikatelské subjekty požádat o dotaci:

 

Školicí střediska IV. : plánované vyhlášení cca červen – červenec

Nemovitosti VI.  : plánované vyhlášení červenec – srpen

Marketing V. : cca červenec – srpen

Úspory energie VI. : cca podzim 2020

Technologie Průmysl 4.0 XIII. : listopad

Technologie pro začínající malé podniky XII. : říjen

Obnovitelné zdroje energie VI. : září

Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita VI. : září

Inovace – inovační projekt VIII. : září

Potenciál VII. : srpen

Dne 25. 5. byl ukončen  příjem žádostí do výzvy, která se zaměřila na pořízení nových strojů a technologií k zahájení či rozšíření stávající výroby pro začínající malé podnikatele.

Z hlediska zájmu žadatelů byla tato výzva velmi úspěšná. Požadovaná dotace 595 583 862,27 Kč v podaných 508 žádostech dvojnásobně převýšila alokaci výzvy (250 milionů korun). Řídicí orgán OP PIK – Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) – přislíbil navýšit alokaci výzvy tak, aby byly uspokojeny všechny kvalitní projekty, které úspěšně projdou hodnocením. Aktuálně API již vyhodnotila žádosti, které byly podány v prvních dnech zahájení příjmu a předala je MPO na ŘO.

Převažující část žadatelů jsou velikostí mikropodniky.

Zajímavý je pohled na rozmístění jednotlivých projektů. Nejvíce žadatelů je v moravských krajích Moravskoslezském, Jihomoravském a Zlínském. Na úrovni okresů je nejvíce žadatelů z Brna, Ostravy a z Uherskohradišťska.

Další výzva programu Technologie zaměřená na malé začínající podnikatele je podle harmonogramu výzev OP PIK naplánována na říjen tohoto roku, s příjmem žádostí od prosince 2020 až do května 2021.

Poskytovatel dotace zde zvažuje větší zjednodušení žádosti a povinných příloh i hodnotících kritérií.