Alokace pro výzvu Inovační vouchery-ochrana práv průmyslového vlastnictví je stanovena ve výši 50 mil. Kč.
Výzva je určena malým a středním podnikům a organizacím pro výzkum a šíření znalostíPříjem žádostí o podporu bude probíhat od 1. září 2022 do 31. prosince 2023.

Alokace je stanovena ve výši 4 miliardy korun a příjem žádostí o podporu bude probíhat od 1. září 2022 do 30. listopadu 2022. Výzva je určena pro malé, střední i velké podniky (pouze ve spolupráci s MSP).

Plánovaná alokace na tuto výzvu je 500 mil. Kč. Jedná o průběžnou výzvu, v rámci které bude příjem žádostí o podporu probíhat od 8. 9. 2022 do 1. 2. 2024.

 

Žadatelem bude moci být malý a střední podnik podle definice MPO I GBER nebo velký podnik. V oblasti železniční dopravy může být žadatel i subjekt až ze 100 % vlastněný veřejným sektorem, a státní organizace (Správa železnic, státní organizace).

Plánovaná alokace na tuto výzvu je 10 mld. Kč. Jedná o průběžnou výzvu, v rámci které bude příjem žádostí o podporu probíhat od 1. 9. 2022 do 30. 11. 2023.