Krajská rada schválila vyhlášení další výzvy na příjem žádostí o kotlíkové dotace. Stejně jako ve výzvě čtvrté, oprávněnými žadateli budou lidé v důchodu a s nízkými příjmy. Žádosti o dotaci na výměnu starých kotlů na tuhá paliva 1. a 2. emisní třídy, které bude od září 2024 zakázáno používat, budou mít zájemci mít možnost zasílat od 5. září tohoto roku.

Účelem dotace je finanční podpora výměny kotle na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech (včetně trvale obývaných staveb pro rodinnou rekreaci) a v bytových jednotkách bytových domů na území Středočeského kraje. Podpora fyzickým osobám je poskytována formou dotace ve výši 95 % ze způsobilých výdajů dílčího projektu, a to s následujícími limity:

Nový zdroj tepla

Max. dotace

Kotel na biomasu s ručním přikládáním, včetně akumulační nádoby

130 000 Kč

Kotel na biomasu s automatickým přikládáním

130 000 Kč

Tepelné čerpadlo

180 000 Kč

 

Příjem žádostí o dotaci prodloužen do 29.9.2023 - Výzva RES+ č. 3/2022 - Komunální FVE pro malé obce a Výzva RES+ č. 4/2022 - Komunální FVE pro větší obce

Příjem žádostí 19.6.2023 v 10:00

Ukončení příjmu žádostí 30.10.2023 v 10:00

Cílem výzvy je usnadnění vstupu malých a středních podniků na mezinárodní trhy a zvýšení jejich mezinárodní konkurenceschopnosti prostřednictvím účasti na zahraničních výstavách a veletrzích.

Ministerstvo průmyslu a obchodu 19. května 2023 vyhlásilo výzvu I. Potenciál v rámci OPTAK.

Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 2. června 2023 do 25. září 2023.

Podporované aktivity:

Založení nebo rozšíření podnikových center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací.

Výše podpory: 2 mil. Kč - 100 mil. Kč

Míra podpory:

• 40 až 70 % - malý podnik

• 30 až 60 % - střední podnik

• 20 až 50 % - small mid-cap (malá společnost se střední tržní kapitalizací) mid-cap (společnost se střední tržní kapitalizací)

Cílová skupina:

• malý a střední podnik

• small mid-cap (malá společnost se střední tržní kapitalizací – nejvýše 499 zaměstnanců)

• mid-cap (společnost se střední tržní kapitalizací – nejvýše 3 000 zaměstnanců)

Způsobilé výdaje:

• pořízení nových technologií a zařízení

• náklady na jiné vybavení nezbytného pro zajištění výzkumných a vývojových aktivit tohoto centra

• náklady na investice do budov (novostavby a stavební úpravy)

• náklady na dlouhodobý nehmotný majetek (software, aj.).