Příjem žádostí: 1.3.2024 - 31.10.2024 

Na co můžete získat dotaci

Instalace nových fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem do 1 MWp na jedno předávací místo do distribuční nebo přenosové soustavy.

Podporovány jsou projekty FVE s jedním nebo více předávacími místy do distribuční nebo přenosové soustavy instalovanými na budovách, či jiné infrastruktuře, včetně přístřešků (např. pro automobily, stavební techniku, skladování materiálu atp.) vlastněných žadatelem a umístěných na území obce žadatele.

Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE mohou být dále podpořeny:

 • Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny
 • Vynucené investice do renovací konstrukcí střech, na kterých budou instalovány FVE, a do modernizace elektroinstalace v budovách s nově instalovanými FVE.
 • Zavedení energetického managementu včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie, projektová příprava a činnost odborného technického a autorského dozoru a BOZP.

Kdo může žádat

Obce na území ČR s maximálním počtem obyvatel 3000 k 1. 1. 2023 dle údajů Českého statistického úřadu.

Výše příspěvku

Max. 75 % z celkových výdajů projektu

Celkový objem prostředků

1 miliarda Kč

Příjemná žádost: 1.3.2024 – 31.10.2024

Na co můžete získat dotaci

Instalace nových fotovoltaických elektráren  s nainstalovaným výkonem  do 1 MWp na jedno předávací místo  do distribuční nebo přenosové soustavy.

Podporovány jsou  sdružené projekty výstavby FVE , které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy umístěných na území obce žadatele nebo na území maximálně tří vzájemně sousedících obcí, příp. na území hlavního města Prahy na objekty či pozemcích žadatele a/nebo na objekty či pozemcích vlastněných organizací zřízenými či skutečnými žadateli. V případě, že je žadatelem společnost zřízená nebo vlastněná obcí či krajem, je možné FVE nainstalovat i na objekty a vlastněné obce, resp. krajem za předpokladu, že se nacházejí ve stejné obci nebo na území maximálně tří vzájemně sousedících obcí, příp. pouze na území hlavního města Prahy

Společně s podporou na instalaci FVE mohou být dále podporovány:

 • systémy bateriové akumulace vyrobené z elektřiny
 • systémy výroby vodíku elektrolýzou vody
 • vynucené investice do renovacích konstrukcí střech, na kterých budou instalovány FVE, a do modernizace elektroinstalace v budovách s nově nainstalovanými FVE
 • zavedení energetického managementu včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie, projektová příprava a činnost odborného technického a autorského dozoru a BOZP

Kdo může žádat

 • kraje
 • obce
 • samosprávné městské obvody a městské části
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy a jimi evidované právnické osoby
 • příspěvkové organizace, právnické osoby a plněné vlastní organizace a společnost zřízené nebo vlastně výše uvedené oprávněnými žadateli

Výše příspěvku

 • max.  45 %  na instalaci FVE
 • max. 30 %  na bateriovou akumulaci, elektrolyzér a další investice

Celkový objem prostředků

1 miliarda Kč

Další miliardy korun z Modernizačního fondu jdou na fotovoltaiku pro vlastní spotřebu. Průmyslu, zemědělství i obcím usnadní cestu k udržitelné energii ze slunce.

 

Ministerstvo životního prostředí společně se Státním fondem životního prostředí ČR uvolňují z programu RES+ Modernizačního fondu další miliardové investice, kterými podpoří výstavbu fotovoltaických elektráren určených k výrobě zelené energie pro vlastní spotřebu. Modernizační fond z výnosů evropských emisních povolenek tak pokračuje v energetické proměně Česka, využití udržitelné sluneční energie, zajištění energetické soběstačnosti průmyslu i veřejných institucí a ochraně klimatu.

 

Výzvy RES+ č. 3/2024 a RES+ č. 4/2024 pro obce se otevřou také na začátku března a k dispozici v nich budou dohromady dvě miliardy korun. Dotace se bude vztahovat na individuální instalace FV systémů na veřejných budovách i sdružené projekty.

přání.jpg