Prodlužen příjem žádostí a navýšen objem peněz na podporu energetických úspor u veřejných a památkových budov

Prodloužení příjmu a navýšení alokace se týká výzev ENERGov 1/2023 a ENERGov 2/2023 z Modernizačního fondu na energeticky efektivní rekonstrukce veřejných a památkově chráněných budov a reflektuje velký zájem ze strany veřejného sektoru.

Výzva ENERGov 1/2023 podporuje snižování energetické náročnosti a využití obnovitelných zdrojů energie u veřejných budov v Praze. Nyní nabízí žadatelům o třetinu více finančních prostředků, nově jsou k dispozici 2 miliardy korun. Příjem žádostí o dotaci bude otevřen až do konce letošního roku, tj. do 31. prosince 2024.

Výzva ENERGov 2/2023 je cílena na podporu renovací památkově chráněných či architektonicky cenných budov po celé České republice. Alokace této výzvy se zdvojnásobuje z původních 2 miliard korun na aktuální 4 miliardy korun. Žadatelé z veřejného sektoru mohou podávat žádosti o tyto prostředky do 31. října 2024.

Program ENERGov z Modernizačního fondu je zaměřen na podporu komplexních opatření vedoucích ke zlepšení energetické účinnosti a využití obnovitelných zdrojů ve veřejných budovách, budovách státu a veřejné infrastruktuře. Finanční prostředky lze využít na snížení energetické náročnosti budov, zlepšení kvality vnitřního prostředí v budovách, zvýšení adaptability na změnu klimatu a výstavbu či rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy.