MPO zveřejnilo na svém webu aktualizovaný harmonogram výzev OP TAK pro rok 2024

Stát spouští bohaté dotace firmám na nákup elektromobilů

Program nazvaný „Záruka Elektromobilita – I. výzva“ spouští ministerstvo průmyslu a obchodu už v prosinci

Dohromady až 1,65 miliardy korun mohou čeští podnikatelé získat na nákup bezemisních vozidel, tedy bateriových elektromobilů nebo vozů na vodík.

 

Příjem žádostí: 16.10.2023 - 29.2.2024 Alokace: 1 500 000 000  Kč
Výzva se zaměřuje na podporu úsporných opatření u budov veřejného sektoru na území hl. města Prahy, která povedou ke snížení spotřeby energie, vyššímu využití obnovitelných zdrojů a zvýšení adaptability budov na změnu klimatu.

Na co můžete získat dotaci

 1. Snížení energetické náročnosti veřejných budov
 2. Zlepšení kvality vnitřního prostředí veřejných budov (tj. modernizace vnitřního osvětlení, instalace vnějších stínících prvků a opatření k eliminaci negativních akustických jevů)
 3. Zvýšení adaptability veřejných budov na změnu klimatu (tj. technologie pro využití šedých a srážkových vod)
 4. Výstavba či rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy

Podporované aktivity musí být realizovány na veřejných budovách nacházejících se na území hl. města Prahy.

Kdo může žádat

 • městské části hlavního města Prahy
 • obce a dobrovolné svazky obcí
 • kraje
 • veřejnoprávní instituce
 • příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC
 • organizační složky státu
 • veřejné instituce a výzkumné organizace
 • vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby
 • nadace, nadační fondy, ústavy, spolky a pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy a jimi evidované právnické osoby
 • státní podniky
 • státní organizace
 • národní podnik
 • obchodní společnosti a družstva vlastněné ze 100 % veřejným subjektem

Výše příspěvku

Je dána tzv. jednotkovou dotací pro jednotlivá opatření podle stupně rozsahu renovace budovy (viz dokumenty Metodika jednotkové dotace ENERGov a Kumulativního rozpočtu a nástroje pro stanovení podpory, které jsou přílohou této výzvy).

Podpora může být poskytnuta i  na projektovou přípravu projektu, činnost odborného a technického dozoru a BOZP a povinnou publicitu.

Příjem žádostí: 16.10.2023 - 29.2.2024 Alokace: 2 000 000 000  Kč
Z výzvy lze čerpat podporu na úsporná opatření u památkově chráněných či architektonicky cenných budov veřejného sektoru., která povedou ke snížení energetické náročnosti, úspoře energie z neobnovitelných zdrojů a využití obnovitelných zdrojů energie.

Na co můžete získat dotaci

 1. Snížení energetické náročnosti veřejných budov.
 2. Zlepšení kvality vnitřního prostředí veřejných budov (tj. modernizace vnitřního osvětlení, instalace vnějších stínících prvků a opatření k eliminaci negativních akustických jevů).
 3. Zvýšení adaptability veřejných budov na změnu klimatu (tj. technologie pro využití šedých a srážkových vod).
 4. Výstavba či rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy

Podporované aktivity musí být realizovány na památkově chráněných či architektonicky cenných budovách.

Kdo může žádat

 • městské části hlavního města Prahy
 • obce a dobrovolné svazky obcí
 • kraje
 • veřejnoprávní instituce
 • příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC
 • organizační složky státu
 • veřejné instituce a výzkumné organizace
 • vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby
 • nadace, nadační fondy, ústavy, spolky a pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy a jimi evidované právnické osoby
 • státní podniky a státní organizace
 • národní podnik
 • obchodní společnosti a družstva vlastněné ze 100 % veřejným subjektem

Výše příspěvku je dána tzv. jednotkovou dotací pro jednotlivá opatření dle stupně rozsahu renovace budovy (viz dokumenty Metodika jednotkové dotace ENERGov a Kumulativní rozpočet a nástroj pro stanovení podpory, které jsou přílohou této výzvy).

Podpora může být poskytnuta i na projektovou přípravu projektu, činnost odborného a technického dozoru a BOZP a povinnou publicitu.