Na 150 účastníků dorazilo na 25. ročník konference praní, čištění a pronájmu prádla INTERCLEAN 2022 v Karlových Varech 6.října 2022. Akce, která je jedinou svého druhu v Česku, opět přinesla diskuze na aktuální témata, prezentace technologických novinek na stáncích vystavovatelů i zábavu. To vše v prostorách hotelu Thermal, který bývá každoročně dějištěm slavného karlovarského filmového festivalu.

Konferenci pod vedením moderátorky České televize Veroniky Kadeřábkové odstartovala prezentace Jany Puškáčové. Prezidentka Asociace návštěvníkům představila Oborový index nákladů, který vytváří a pravidelně aktualizuje řada asociací textilní péče napříč evropskými zeměmi. Dokument, který zobrazuje zpětný vývoj nákladů u prádelen, prádelen s pronájmem a u čistíren, vytvořila i naše Asociace a koncem letošního roku bude volně přístupný na webu www.apac.cz.

Další prezentací navázal člen předsednictva Asociace Miroslav Malina, jež je zároveň členem pracovní skupiny pro Certifikaci čistíren. Tento projekt byl představen společně s výsledky aktuálního průzkumu trhu, v rámci kterého se Asociace v letošním roce zaměřila na to, jak náš obor vnímá veřejnost. Podle něj by seznam certifikovaných čistíren ocenilo 52 procent Čechů.

Nejočekávanějším bodem programu byla odpolední panelová diskuze na téma energetické krize, která tvrdě zasáhla také české firmy v oboru profesionální údržby prádla. Členka předsednictva a zástupkyně Asociace pro evropské záležitosti Nikola Kašparová publiku přiblížila, jak v tomto směru probíhá boj za zájmy prádelen na evropské platformě. Následně v panelové diskuzi debatovali o možnostech řešení vysokých cen energií náměstek ministra průmyslu a obchodu Petr Třešňák, viceprezident Hospodářské komory Radek Jakubský, přední český ekonom Lukáš Kovanda a specialista na energetické dotace Jindřich Syrový.

Večerní program přinesl vystoupení Prague Burlesque, který je jediným zástupcem burleskní show v České republice, v čele s principálem Sonny Vargasem a královnou české burlesky Miss Cool Cat. Večerní tombolou, do které věnovali ceny vystavovatelé a partneři Asociace, provázel vedle Veroniky Kadeřábkové známý fotbalový bavič Petr Švancara. Diskotékou bavil až do ranních hodin karlovarský DJ Scamp.

Součástí hlavního programu konference bylo také jednání Kolegia. Podrobnosti ze zasedání nejvyššího orgánu Asociace budou k naleznení v samostatném zápise. Ten společně s prezentacemi z přednášek a průzkumem trhu 2022 naleznete na webu Asociace www.apac.cz.

Na konferenci letos vystavovaly tyto firmy: Christeyns, Pragoperun, Lapauw, Domus Laundry, Kovoslužba OTS, Kemas, Primus, Professional Support, Alvla. Asociace děkuje jim a všem hostům a přednášejícím za účast. Velké poděkování míří také k našim partnerům: Christeyns, Pragoperun, Elis, CHT Switzerland, Alliance Laundry System, Domus Laundry a TZÚ. Děkujeme za podporu!

Konference INTERCLEAN 2023 se uskuteční v říjnu příštího roku v Brně.

Od 11. října je možné podávat žádosti do programu Czech Rise Up 3.0 – Poradenství pro digitální transformaci podniků. Cílem je podpora odborného poradenství v oblasti digitální transformace pro zvýšení digitální úrovně malých a středních podniků působících na českém trhu. Výzva bude financována z Národního plánu obnovy. Žádosti je možné podávat do 31. 3. 2023.

Podpora je určena pro malé a střední podniky k financování odborného poradenství (služeb poradců, expertů a znalců v oblasti digitalizace) za účelem zvýšení digitální úrovně podniků. Služby se musí zaměřovat na identifikaci procesů, jejich zhodnocení a návrhy způsobů řešení vedoucí k digitální transformaci podniků, včetně zhodnocení nákladů a dopadů.

Výzva bude financována z Národního plánu obnovy. Alokace výzvy činí 500 milionů korun, míra podpory je 85 % způsobilých výdajů projektu.

Žádosti bude možné podávat do 31. 3. 2023 nebo do vyčerpání alokace výzvy.

Z deseti na 50 kW se zvýší limit výkonu pro menší obnovitelné zdroje včetně solárních elektráren, od kterého musejí majitelé žádat o licenci na výrobu elektřiny a vyřizovat si živnostenské oprávnění. Vláda schválila novelu Ministerstva průmyslu a obchodu, která zjednodušuje povolovací řízení pro menší obnovitelné zdroje.

„Domácnosti či firmy si tak budou moci pořídit bez licence elektrárny s až pětkrát větším výkonem než dosud. Majitelé nově také nebudou muset žádat o stavební povolení, které je v současnosti nutné u elektráren s výkonem nad 20 kW

U staveb pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů s celkovým instalovaným výkonem do 50 kW, pokud se nacházejí v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše, nebude nutné rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas. Pro stavební úpravy pro instalaci obnovitelného zdroje energie s celkovým instalovaným výkonem do 50 kW, která je součástí stavby, pokud se jí nezasahuje do nosných konstrukcí stavby a nemění se způsob užívání stavby, a která splní požadavky na bezpečnou instalaci, nebude nutné stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu.

Dosud platilo, že pokud se jedná o zdroj nad 10 kW, je třeba mít licenci i pro „samovýrobu“ elektřiny, a tím se tito výrobci stávali podnikateli, což v řadě případů přinášelo komplikace. Novela tak i snižuje pro občany samovýrobce administrativní požadavky.

Obraťte se na kvalifikované odborníky garantované Ministerstvem průmyslu a obchodu a zdarma s nimi konzultujte své dotazy. Energetická konzultační a informační střediska (EKIS) nabízí široké veřejnosti bezplatné poradenství o úsporách energie.

Odborníky najdete v celkem 60 střediscích zastoupených ve všech krajích ČR.  Konzultovat s nimi můžete vždy v pondělí a středu od 13 do 17 hodin osobně v EKIS, nebo pohodlně a bezpečně prostřednictvím online videohovoru. Konzultovat s nimi můžete vždy v pondělí a středu od 13 do 17 hodin osobně v EKIS, nebo pohodlně a bezpečně prostřednictvím online videohovoru.

Právě jedno ze středisk můžete navštívit i u nás v Kolíně v ul.Táboritská 511.