S ohledem na stávající energetickou situaci a možné budoucí krizové scénáře v odvětví byl prodloužen příjem žádostí o podporu na nový termín 30. listopadu 2022. Dodatečné nezbytné prostředky pro další podané žádosti budou realizovány v rámci finančních možností Národního plánu obnovy a iniciativy REPowerEU.  Zároveň se tímto prodlužuje termín pro dodání podkladů k ROPD ze 180 na 270 dní .