Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo výzvu z programu podpory pro velké firmy na pomoc se zvýšenými náklady na plyn a elektřinu podle tzv. Dočasného krizového rámce Evropské komise (DKR). Žádosti bude resort přijímat od 15. listopadu 2022 do 31. ledna 2023. Díky nedávnému rozšíření podpory na pomoc dosáhne více firem.

 

„Domácnostem a malým a středním podnikům vláda zastropovala ceny energií. Firmy, na které se zastropování nevztahuje, mohou o dotaci žádat v systému AIS MPO, který už znají z dřívějška,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a dodává: „Předminulý týden jsme aktualizovali vymezení programu na všechny sektory hospodářství v České republice, pomůžeme tak většímu počtu firem. Předpokládaná alokace programu je až 30 miliard korun.“

Žádat o dotaci mohou podnikatelé, kteří mají alespoň jedno odběrné a předávací místo a u nichž v období od 1. února 2022 do 31. října 2022 došlo k navýšení jednotkových cen na plyn a elektřinu oproti roku 2021 více než dvojnásobně.

„Oprávněnými podniky jsou tedy ty, na které se nevztahují stropy cen energií, které zavedla vláda nařízením č. 298/2022, v platném znění. Nárok na dotaci z DKR u elektřiny mají tedy firmy, které neodpovídají definici malých a středních podniků a jsou připojeny na hladině vysokého nebo velmi vysokého napětí. V případě plynu pak jde o velké firmy, jejichž roční odběr převyšuje 630 MWh,“ říká náměstek pro průmysl a stavebnictví Eduard Muřický.

Výše dotace a její maximální limit:

  • Jakýkoliv podnik spadající do oprávněných žadatelů, jehož náklady na elektřinu a plyn se letos oproti loňskému roku více než zdvojnásobily – výše dotace je 30 % způsobilých nákladů, celkový max. limit 45 milionů korun,
  • energeticky náročný podnik, který je v provozní ztrátě – výše dotace 50 % způsobilých nákladů (max. do 80 % provozních ztrát podniku), a celkový max. limit pro dotaci je 200 milionů korun,
  • energeticky náročný podnik ve vybraných odvětvích, který je v provozní ztrátě – výše dotace 70 % způsobilých nákladů (max. do 80 % provozních ztrát podniku), a celkový max. limit pro dotaci je 200 milionů korun.

Platí, že na skupinu partnerských a propojených podniků definovaných dle doporučení Evropské komise nesmí celkově podpora překročit 2 miliony EUR. Pro skupinu, v níž o podporu žádá energeticky náročný podnik, činí tento limit 25 milionů EUR, a pro skupinu, v níž o podporu žádá podnik ve vybraných odvětvích, je stanoven limit 50 milionů EUR.

Hlavním cílem kampaně je informovat veřejnost o poradenské síti pod Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO). Ta zahrnuje linku 1212, web www.energiezamene.cz a bezplatné služby energetických expertů, které jsou veřejnosti k dispozici napříč celou Českou republikou. Nově mohou také odborníci přijet přímo za lidmi a poradenství poskytovat i tam, kde stálé kanceláře nemají.

 

„Vysoké ceny energií v důsledku energetické války ze strany Ruska jsou hlavním tématem nejen u nás, ale v celé Evropě. Vláda přijala řadu opatření, pomocí kterých pomůže jak domácnostem, tak firmám. Zásadní roli v řešení této situace ale sehrají i dobrovolné individuální energetické úspory. Problematika energetiky není vůbec jednoduchá a nabalují se tak na ni dezinformace. Rozhodli jsme se proto spustit komunikační kampaň, aby veřejnost měla maximum informací,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

„Cílem spotu i celé kampaně je informovat veřejnost o možnostech bezplatného poradenství v oblasti úspor energií a o technických detailech státní pomoci občanům, firmám a veřejným institucím s vysokými cenami energií. A také o tom, co je třeba, aby dotyční na tuto pomoc dosáhli,“ říká ředitel odboru komunikace a tiskový mluvčí Vojtěch Srnka a dodává: „Samotný spot dále cílí na společenskou soudržnost a na to, že její důležitou součástí jsou i úspory energií. Vidíme, že snižující se spotřeba má velmi pozitivní efekt v podobě klesajících cen a zároveň zvyšuje jistotu, že plynu bude v zimě dostatek.“

Web www.energiezamene.cz, na který odkazuje zmiňovaný spot i navazující bannerové reklamy na zpravodajských webech i sociálních sítích, je pravidelně aktualizován podle rozšiřování a vývoje státní pomoci s vysokými cenami energií. Web nabízí také základní rady ohledně energetických úspor a odkazy na profesionální poradenství. V nejbližší době budou na webu dostupné například také informace o aktuálním stavu zásob plynu a o jeho spotřebě.

MPO nabízí veřejnosti celou řadu možností, jak si nechat poradit ohledně energetických úspor i finanční pomoci s vysokými cenami energií. Na lince 1212 operátoři poskytnou aktuální informace o státní pomoci – ať už je to strop cen energií, úsporný tarif či odpuštění poplatků za podporované zdroje. Operátoři poradí každý všední den od 8:00 do 16:00 hod. Volání na linku je zpoplatněno dle tarifu volajícího.

Energetická konzultační a informační střediska (EKIS)

Bezplatné profesionální konzultace v oblasti energetických úspor, o kterých web www.energiezamene.cz informuje, dále veřejnosti nabízí širokou síť energetických poradců EKIS. Tito specialisté jsou odborníci na energetiku, stavebnictví, projektanti, architekti a další profese.

Odborníci poskytnou veřejnosti praktické rady jak k úsporám v domácnostech, tak k investičním opatřením jako je výběr úsporného osvětlení, správné vytápění nebo plánování rekonstrukce. Pomohou také s velkými projekty energeticky úsporných staveb a s dotacemi. Nově se jejich služby navíc rozšíří o možnost spolupráce s místní samosprávou, kdy přijedou přímo za zájemci. Ministerstvo má touto službou pokryty všechny regiony České republiky.

K informování veřejnosti o možnostech profesionálního bezplatného poradenství s energetickými úsporami směřují snahy MPO dlouhodobě. Energetičtí konzultanti například nabídli své služby návštěvníkům během dne otevřených dveří na státní svátek 28. října, kdy ministerstvo otevřelo veřejnosti brány Petschkova paláce.

O energetických úsporách a o službách energetických konzultantů informuje resort také prostřednictvím Pojízdné učebny techniky. Žákům připravil program zaměřený na úsporu energií a udržitelnou spotřebu vody a tepla a učitelům možnost zdarma využít konzultací energetických specialistů.

Jak šetřit energie? Poradí manuály z dílny MPO

Správné vytápění, pravidelný monitoring spotřeby, dlouhodobá opatření i možnost dotace. MPO vydalo manuál, který s úsporami poradí malým podnikatelům a živnostníkům. Stejně tak resort připravil návod pro orgány státní správy i rady a tipy pro domácnosti a firmy.

Úsporná opatření zavedlo už na přelomu roku samotné MPO. Přijalo řadu opatření v čele se snižováním teplot při vytápění či snižováním teploty vody. Prostřednictvím těchto opatření ministerstvo dosud v letošním roce snížilo spotřebu plynu přibližně o pětinu a spotřebu elektřiny o 13 procent. „Jsou to právě úspory energií, které nás nic nestojí a výrazně nám pomohou ke zvyšování energetické nezávislosti na nepřátelských zemích. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se k nám s úsporami přidali,“ dodává ministr Síkela.

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) otevírá brány veřejnosti. Už v pátek 28. října 2022 od 9:00 do 17:00 hodin, a to u příležitosti založení samostatného Československa. Návštěvníci si budou moci prohlédnout Petschkův palác v ulici Politických vězňů. Nově budou na Dni otevřených dveří odborníci Energetických konzultačních a informačních středisek EKIS, kteří poradí, jak na úspory energií.
Návštěvníci si v Petschkově paláci budou moci mimo jiné prohlédnout maketu budovy, reprezentační prostory s dobovým nábytkem a zařízením, konferenční místnosti i zrenovovaný rozsáhlý bankovní trezor. Přístupná bude i Pieta, prostory zachycující temnou historii budovy v období okupace s vyšetřovnami a celami.
Letos si MPO na Den otevřených dveří přichystalo novinku. „Návštěvníci, které mají zájem se dozvědět více o možnostech energetických úspor, se budou moci zdarma poradit s odborníky z EKIS. Ti nejen každému poradí vhodná praktická opatření, ale mohou jim také pomoci zvolit vhodná investiční opatření, včetně dotací,“  říká  ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Více firem bude moci žádat z programu podpory pro firmy na zvýšené náklady na zemní plyn a elektřinu v důsledku mimořádného růstu jejich cen, tzv. Dočasného rámce Evropské komise. Vláda schválila jeho aktualizaci, díky které se pomoc firmám rozšíří i na další sektory. Předpokládaná alokace programu je až 30 miliard korun. Výzvu vypíše ministerstvo v první polovině listopadu.

„Bylo rozšířeno sektorové vymezení programu na všechny sektory hospodářství České republiky. Do nynějška to bylo jen na zemědělství, rybářství, lesnictví a zpracovatelský průmysl. Dále vláda upřesnila a zlepšila podmínky pro zvláště energeticky náročné podniky, tedy podniky, u kterých náklady na energie přesáhnou 3 procenta hodnoty jejich obratu.“

Pokud obrat v rámci činností uvedených v příloze I tvoří více než 50 % celkového obratu podniku za rok 2021, uplatní se podpora na úrovni 70 % způsobilých nákladů (maximálně 80 % provozních ztrát podniku) na všechny činnosti podniku, nikoliv pouze na vymezené druhy činností, jak tomu bylo původně.

Větší částky podpory od 45 do 200 milionů korun budou moci při splnění dalších podmínek žádat energeticky náročné podniky. Do částky podpory 45 milionů korun tyto omezující podmínky, v souladu s Dočasným krizovým rámcem, platit nebudou.

Mezi sektory, které nebudou z tohoto programu podporovány, patří ty, u kterých se uvažuje o zavedení daně z neočekávaných zisků a podniky spadající do kategorie zákazníků se zastropovanými cenami elektřiny a plynu.

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) aktualizaci komunikuje s Evropskou komisí v rámci procesu prenotifikace, aby k jejímu kladnému rozhodnutí došlo co nejdříve a aby mohlo ministerstvo v první půlce listopadu vypsat výzvu s konkrétními parametry.