Více firem bude moci žádat z programu podpory pro firmy na zvýšené náklady na zemní plyn a elektřinu v důsledku mimořádného růstu jejich cen, tzv. Dočasného rámce Evropské komise. Vláda schválila jeho aktualizaci, díky které se pomoc firmám rozšíří i na další sektory. Předpokládaná alokace programu je až 30 miliard korun. Výzvu vypíše ministerstvo v první polovině listopadu.

„Bylo rozšířeno sektorové vymezení programu na všechny sektory hospodářství České republiky. Do nynějška to bylo jen na zemědělství, rybářství, lesnictví a zpracovatelský průmysl. Dále vláda upřesnila a zlepšila podmínky pro zvláště energeticky náročné podniky, tedy podniky, u kterých náklady na energie přesáhnou 3 procenta hodnoty jejich obratu.“

Pokud obrat v rámci činností uvedených v příloze I tvoří více než 50 % celkového obratu podniku za rok 2021, uplatní se podpora na úrovni 70 % způsobilých nákladů (maximálně 80 % provozních ztrát podniku) na všechny činnosti podniku, nikoliv pouze na vymezené druhy činností, jak tomu bylo původně.

Větší částky podpory od 45 do 200 milionů korun budou moci při splnění dalších podmínek žádat energeticky náročné podniky. Do částky podpory 45 milionů korun tyto omezující podmínky, v souladu s Dočasným krizovým rámcem, platit nebudou.

Mezi sektory, které nebudou z tohoto programu podporovány, patří ty, u kterých se uvažuje o zavedení daně z neočekávaných zisků a podniky spadající do kategorie zákazníků se zastropovanými cenami elektřiny a plynu.

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) aktualizaci komunikuje s Evropskou komisí v rámci procesu prenotifikace, aby k jejímu kladnému rozhodnutí došlo co nejdříve a aby mohlo ministerstvo v první půlce listopadu vypsat výzvu s konkrétními parametry.