Alokace je stanovena ve výši 4 miliardy korun a příjem žádostí o podporu bude probíhat od 1. září 2022 do 30. listopadu 2022. Výzva je určena pro malé, střední i velké podniky (pouze ve spolupráci s MSP).

Plánovaná alokace na tuto výzvu je 500 mil. Kč. Jedná o průběžnou výzvu, v rámci které bude příjem žádostí o podporu probíhat od 8. 9. 2022 do 1. 2. 2024.

 

Žadatelem bude moci být malý a střední podnik podle definice MPO I GBER nebo velký podnik. V oblasti železniční dopravy může být žadatel i subjekt až ze 100 % vlastněný veřejným sektorem, a státní organizace (Správa železnic, státní organizace).

Plánovaná alokace na tuto výzvu je 10 mld. Kč. Jedná o průběžnou výzvu, v rámci které bude příjem žádostí o podporu probíhat od 1. 9. 2022 do 30. 11. 2023.

 

Alokace pro výzvu I. Inovace je stanovena ve výši 1 miliardy korun. Výzva je určena malým, středním podnikům a také malým společnostem se střední tržní kapitalizací.

Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 1. září 2022 do 30. listopadu 2022.

Způsobilé výdaje:

• projektová dokumentace včetně inženýrské činnosti (Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 o de minimis),

• stavby (Článek 14 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014, obecné nařízení o blokových výjimkách),

• technologie (Článek 14 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014, obecné nařízení o blokových výjimkách),

• software a data (Článek 14 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014, obecné nařízení o blokových výjimkách),

• práva k užívání duševního vlastnictví (Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 o de minimis),

• certifikace produktů (Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 o de minimis).