Ministerstvo průmyslu a obchodu 19. května 2023 vyhlásilo výzvu I. Potenciál v rámci OPTAK.

Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 2. června 2023 do 25. září 2023.

Podporované aktivity:

Založení nebo rozšíření podnikových center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací.

Výše podpory: 2 mil. Kč - 100 mil. Kč

Míra podpory:

• 40 až 70 % - malý podnik

• 30 až 60 % - střední podnik

• 20 až 50 % - small mid-cap (malá společnost se střední tržní kapitalizací) mid-cap (společnost se střední tržní kapitalizací)

Cílová skupina:

• malý a střední podnik

• small mid-cap (malá společnost se střední tržní kapitalizací – nejvýše 499 zaměstnanců)

• mid-cap (společnost se střední tržní kapitalizací – nejvýše 3 000 zaměstnanců)

Způsobilé výdaje:

• pořízení nových technologií a zařízení

• náklady na jiné vybavení nezbytného pro zajištění výzkumných a vývojových aktivit tohoto centra

• náklady na investice do budov (novostavby a stavební úpravy)

• náklady na dlouhodobý nehmotný majetek (software, aj.).