Z deseti na 50 kW se zvýší limit výkonu pro menší obnovitelné zdroje včetně solárních elektráren, od kterého musejí majitelé žádat o licenci na výrobu elektřiny. Senát dnes schválil novelu Ministerstva průmyslu a obchodu, která zjednodušuje povolovací řízení pro menší obnovitelné zdroje. Novela nyní čeká na podpis prezidenta republiky.

U staveb pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů s celkovým instalovaným výkonem do 50 kW, pokud se nacházejí v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše, nebude nutné rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas.  Pro stavební úpravy pro instalaci obnovitelného zdroje energie s celkovým instalovaným výkonem do 50 kW, která je součástí stavby, pokud se jí nezasahuje do nosných konstrukcí stavby a nemění se způsob užívání stavby, a která splní požadavky na bezpečnou instalaci, nebude nutné stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. Nebude potřeba ani licence Energetického regulačního úřadu.

Dosud platilo, že pokud se jedná o zdroj nad 10 kW, je třeba mít licenci i pro „samovýrobu“ elektřiny, a tím se tito výrobci stávali podnikateli, což v řadě případů přinášelo komplikace. Novela tak snižuje pro samovýrobce energie z OZE administrativní požadavky na povolování a provoz těchto zdrojů.

Začíná rok 2023, který skýtá mnoho možností získání dotací, letos především na úspory energií, FVE atd. Nové harmonogramy a výzvy pro rok 2023 zvěřejnilo SFŽP, OPŽP, MPO a další, prohlédnout si je můžete v odkazech níže.

- Harmonogram OPŽP

- Výzvy z Modernizačního fondu

- Výzvy Plán obnovy ČR

- Harmonogram MPO Operační program technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

- Výzvy Národní program životního prostředí

 

 

 

 

 

 

Až do konce března 2023 mohou obce v programu res+ z modernizačního fondu čerpat štědrou finanční podporu na řízení fotovoltaických systémů na střechy a přístřešky nekomerčních budov. Vlastní zelená energie pomůže v době rostoucích cen obecnímu rozpočtu a podpoří komunální energetickou soběstačnost.

Podmínkou k získání dotace je spotřeba minimálně 80 % vyrobené elektrické energie přímo v obci.


Výzva res+ č. 3/2022 – komunální fve pro malé obce
Příjem žádostí do: 15. 3. 2023
Alokace: 1 500 000 000 Kč
Malé obce mohou čerpat až 75 % podporu na řízení fotovoltaických systémů na střechy a přístřešky veřejných (nekomerčních) budov, a to včetně ukládání energií, souvisejících rekonstrukcí střech a vnitřních rozvodů či řízení systémů na řízení spotřeby energie. Žádat mohou obce na území ČR s maximálním počtem 3 000 obyvatel k 1. 1. 2022 dle údajů Českého statistického úřadu.

 

Pro žadatele je v operačním programu Životní prostředí připraveno 500 milionů korun z evropských fondů na projekty předcházení vzniku komunálních odpadů. Výzva podpoří pořízení domácích kompostérů, opakovaně použitelného nádobí i projekty re-use center. Příjem žádostí potrvá do konce roku 2023.

Výzva má za cíl omezit také používání jednorázového nádobí a obalů a pomoci obcím, které chtějí pořídit pro své občany domácí kompostéry. Ty jsou určeny například pro občany, kteří žijí v rodinných domech se zahradou a jsou zapojeni do systému odpadového hospodářství obce.

Míra dotační podpory například v případě domácích kompostérů činí 70 %. Pokud se ovšem obec rozhodne pro pořízení„zelených“ kompostérů (tedy takových, které jsou z velké části vyrobeny z recyklátu), získává ještě 15% bonus formou vyššího dotačního procenta.