30. června byl ukončen příjem žádostí o dotace ve Výzvě V ÚSPORY ENERGIE, jejímž cílem je snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru.

„Ve výzvě firmy vyčerpaly požadovanými dotacemi téměř šest miliard korun – tedy téměř celou plánovanou alokaci výzvy. API zpracovalo celkem přes tisíc projektů s průměrnou výší dotace pět milionů korun na jeden projekt,“ 

Firmy na projekty, které povedou k úsporám energie vynaložily celkem přes 14 miliard korun způsobilých výdajů. Podporu mohly využít například na modernizaci a rekonstrukci rozvodů elektřiny, plynu a tepla nebo stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu, zavádění a modernizaci systémů měření a regulace, využití odpadní energie ve výrobních procesech, instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (využití biomasy, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy), instalaci akumulace elektrické energie a řadu dalších opatření.

Text : 10. 6. 2020 Řídicí orgán IROP informuje, že pro velký zájem ze strany žadatelů byla navýšena alokace 78. výzvy o 1 mld. Kč na 4,5 mld. Kč.

Datum a čas ukončení příjmu žádostí se nemění  ( do 29. 11. 2020 ) a je tak stále možno podávat žádosti o dotace.

Úspory energie – Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu - příjem žádostí do 31.8.2020                                                                                                                                          

Potenciál  výzva VII - vyhlášení  21.8. 2020,  příjem žádostí od 4.9. do 23.11. 2020

Inovace – Inovační projekt  výzva VIII - vyhlášení 29.9. 2020,  příjem žádostí od 15.10. 2020 do 29.1. 2021

Obnovitelné zdroje energie výzva VI - vyhlášení a příjem žádostí od 14.9. 2020 do 7.1. 2021

Technologie pro začínající malé podniky výzva XIV - vyhlášení 23.11. 2020, příjem žádostí od 25.1. 2021 do 26.4. 2021

Technologie – Průmysl 4.0 výzva XIII - vyhlášení 23.11. 2020, příjem žádostí od 25.1. 2021 do 26.4. 2021

Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita výzva VI – vyhlášení 1.9. 2020, příjem žádostí od 14.9. do 25.11. 2020

Nízkouhlíkové technologie – Druhotné suroviny výzva VI – vyhlášení 1.9. 2020, příjem žádostí od 11.9. do 21.12. 2020

Marketing výzva V - vyhlášení červenec – září 2020 ( bude upřesněno )

Školicí střediska výzva IV - vyhlášení v červnu 2020

Nemovitosti výzva VI - vyhlášení prosinec 2020

Úspory energie výzva VI. - vyhlášení bude upřesněno ( cca září - říjen 2020)

Dne 3.6. byl zveřejněn aktualizovaný harmonogram plánovaných výzev k podávání žádostí o dotace pro podnikatelské subjekty.

V druhé polovině roku 2020 tak můžeme očekávat již NAPOSLEDY vyhlašované výzvy v tomto programovacím období.

 

Zde uvádíme pro přehled některé vybrané programy, kde budou mít možnost podnikatelské subjekty požádat o dotaci:

 

Školicí střediska IV. : plánované vyhlášení cca červen – červenec

Nemovitosti VI.  : plánované vyhlášení červenec – srpen

Marketing V. : cca červenec – srpen

Úspory energie VI. : cca podzim 2020

Technologie Průmysl 4.0 XIII. : listopad

Technologie pro začínající malé podniky XII. : říjen

Obnovitelné zdroje energie VI. : září

Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita VI. : září

Inovace – inovační projekt VIII. : září

Potenciál VII. : srpen