Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) byl schválen Evropskou komisí. Program má za cíl podpořit podnikající napříč celou Českou republikou. Výjimkou jsou však projekty, které jsou realizované na území hlavního města Prahy. Na území hlavního města může mít žádající pouze sídlo firmy. Celková částka na podporu podnikatelů tvoří až 81,5 miliardy korun z fondů Evropské unie. 

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK), který cílil na období mezi roky 2016 až 2020.

První výzvy budou vyhlášeny v průběhu letošních letních prázdnin.

Cílem je zlepšit pozici českých podniků pomocí investic v oblastech digitalizace, vývoje a inovací či výzkumu. Na rok 2022 jsou naplánované dvě výzvy – Posilování výkonnosti podniků v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a jejich digitální transformace a Posun k nízkouhlíkovému hospodářství.

Nejvíce peněz obdržel program Úspory energie v rámci výzvy Posun k nízkouhlíkovému hospodářství. Tento program se týká snížení energetické náročnosti podnikatelských subjektů. Podnikatelé mohou získat až 10 miliard korun. Žádosti bude ministerstvo přijímat od 1. září tohoto roku do 30. listopadu 2023.

 

Cílovou skupinou této výzvy jsou střední a malé projekty. Co se týče železniční dopravy, mohou se přihlásit i subjekty, které jsou vlastněné veřejným sektorem. V rámci výzvy jsou podporovány činnosti týkající se například snižování energetické náročnosti podnikatelských budov, modernizace rozvodů podniků nebo dále využívání obnovitelných zdrojů. Výše podpory pro jeden projekt se pohybuje mezi 0,5 až 200 miliony korun.

Dalším z programů jsou Obnovitelné zdroje energie, tedy zvýšení podílu obnovitelných zdrojů v souladu s příspěvkem Česka určeným Vnitrostátním plánem pro energetiku a klima. Podporovanou aktivitou je zde výstavba větrných elektráren. Přijímání žádostí bude zahájeno tento rok 8. září a skončí 1. února 2024.