Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR  pokračují v čerpání prostředků z více než 150 miliardového Modernizačního fondu,

významného zdroje pro přechod ČR z drahých fosilních paliv na čisté bezemisní zdroje energie. Umožní to financovat další nové oblasti jako výstavbu fotovoltaických elektráren v menších obcích a nastartovat tak rozvoj komunitní energetiky nebo modernizovat veřejné osvětlení. Nové výzvy se rozeběhnou na přelomu května a června.

Ještě letos bude  vypsáno minimálně deset nových výzev v Modernizačním fondu. K nim patří především nové dotace na výstavbu FV elektráren v menších obcích do tří tisíc obyvatel. Obce se díky projektům posunou k větší energetické soběstačnosti a budou moci nastartovat komunitní energetiku. Zelenou dostaly například i investice zaměřené na modernizaci veřejného osvětlení.

Nové výzvy začne Státní fond životního prostředí ČR vypisovat už na přelomu května a června.

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost OP TAK 2021-27  se otevře žadatelům od dubna tohoto roku.

Dle aktuálně zveřejněného harmonogramu bude možno v letošním roce požádat zatím v těchto dotačních programech.

Inovační vouchery - Patent : datum vyhlášení duben 2022

Ochrana práv průmyslového vlastnictví

Proof of Concept : datum vyhlášení duben 2022

Cílem výzvy  je podpora aktivit, které pomohou zajistit rozvoj transferu technologií a znalostí mezi výzkumnými organizacemi a podniky, které mohou výsledky výzkumu uplatnit v praxi

Aplikace : datum vyhlášení květen 2022

Cílem programu a Výzvy je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.

Úspory energie : datum vyhlášení květen 2022

Energeticky úsporná opatření ve firmách – zateplování podnikatelských objektů, osvětlení, vytápění aj.

Inovace : datum vyhlášení červen 2022

inovace výrobků či procesů ve spolupráci s výzkumným sektorem

Smart Grids : datum vyhlášení červenec 2022

Podporovanými aktivitami jsou komplexní opatření ke zlepšení spolehlivosti, informovanosti a zavádění bilance a optimalizace provozu v distribučních soustavách, nasazení automatizovaných dálkově ovládaných prvků v distribučních soustavách, nasazení technologických prvků řízení napětí a výkonu elektrické energie v distribučních soustavách, řešení lokální bilance řízením toků výkonu mezi odběrateli a provozovatelem distribuční sítě a výběrové osazení měření kvality elektrické energie v distribučních soustavách.

Obnovitelné zdroje energie – větrné elektrárny : datum vyhlášení červenec 2022

O dalších podmínkách budeme informovat po zveřejnění textů jednotlivých výzev uvedených programů.

Po několika odkladech došlo dnes 8.3. k vyhlášení programu  Fotovoltaické systémy s/bez akumulace – I. Výzva

 

Žadatelem zde budu podnikatelské subjekty bez rozdílu velikosti podniku a instalace FVE pouze na střechách podnikatelských objektů

Příjem žádostí bude probíhat od 22.3. 2022 a vzhledem k předpokládanému velkému zájmu lze reálně počítat s předčasným ukončením programu než je plánované datum 30.6.2022.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.

Vzhledem k současné situaci na trhu s energiemi a postupnému zvyšování jejich cen nabízíme řešení jak v budoucnu tyto zvyšující se náklady snížit.

Připravované dotační programy umožní snížit náklady na energie majitelům rodinných domů, bytových domů, městům a obcím a všem podnikatelským subjektům bez rozdílu velikosti podniku.

Naše společnosti SIGMIN a.s. a SIGREEN s.r.o. vám zajistí vstupní energetické posouzení současného stavu, nabídneme řešení jednotlivých opatření, které povedou ke snížení energetických nákladů a vybereme

vhodný dotační program z široké škály připravovaných dotací. Vše spojené s administrací dotace zajistíme jako komplexní službu za pomoci našich odborníků. Máme v našem týmu energetické specialisty,

zpracovatele žádostí a zajistíme i následný dotační servis spojený s výběrem dodavatelů a související povinnou administrací příjemců dotace. Vše pod jednou střechou a bez dalšího hledání.

Máme v dané oblasti nejenom potřebné odborníky a široké reference, ale působíme i v síti registrovaných energetických konzultačních středisek EKIS pod Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Nečekejte na vysoké účty za energie a přijďte se k nám včas poradit jak dosáhnout na jejich snížení.