MPO plánuje vyhlásit v červenci 2022 první výzvy schválených dotačních programů pro podnikatelské subjekty.

Aplikace:   alokace 4 mld.

Realizace průmyslového výzkumu a vývojeInovace:   alokace 1 mld.

Zavádění výsledků výzkumu a vývoje ve formě inovací do praxe

Inovační vouchery - Ochrana práv průmyslového vlastnictví:  alokace 0,05 mld.Posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím účinnější ochrany duševního vlastnictví

Proof of Concept:   alokace 0,2 mld.   

Ověření výsledků výzkumu a vývoje

Spolupráce - Technologické platformy:  alokace  0,1 mld.Zvýšení výzkumných a inovačních aktivit mezi podniky a výzkumnými organizacemi

Úspory energie:  alokace 4 mld.   

Snížení energetické náročnosti podnikatelských budov

Obnovitelné zdroje energie - Větrné elektrárny:  alokace 0,5 mld.Výstavba solárních, větrných, malých vodních elektráren a tepelných čerpadel

Smart Grids - Smart Grids I. :   alokace 2 mld.Modernizace a výstavba energetických soustav s implementací inteligentních prvků