Rozdělením bezúročných úvěrů na energetickou modernizaci bytových domů byl na začátku roku pověřen Státní fond rozvoje bydlení. Bezúročný úvěr bude poskytován pod názvem Program Zateplování. Aktuálně probíhá příprava dokumentace Programu. Vyhlášení výzvy pro konečné příjemce je plánováno na začátek února. Samotné žádosti o úvěr pak bude možné předkládat od března 2020.

O bezúročný úvěr budou moci požádat vlastníci domů a společenství vlastníků jednotek (SVJ) ve všech krajích ČR kromě hl. m. Prahy. Úvěr bude možné využít například na výměnu stávajícího hlavního zdroje tepla, pořízení centrálního vytápění v bytovém domě či výměnu nebo pořízení výtahů. Podmínkou je doložit minimální 20% celkovou úsporu spotřeby energie bytového domu oproti původnímu stavu. Minimální výše úvěru je 500 tisíc korun, maximálně lze požádat o 90 milionů korun. Doba splácení je stanovena maximálně 20 let.
Úvěr bude možné použít i na dofinancování projektů, které byly podpořeny formou dotace z výzev IROP č. 16, 37 a 78, a to do maximální povolené výše vypočítané pomocí hrubého grantového ekvivalentu (HGE).