Konec programového období 2014-2020, které se fakticky administruje až do roku 2023, se nezadržitelně blíží. Z dotačních prostředků OP PIK bylo na účty příjemcům vyplaceno přibližně 40 mld. Kč a stejná částka ještě vyplatit zbývá.

Vzhledem k objemu prostředků, které musí být proplaceny ve zbývajícím čase tohoto programového období je více než kdy dříve nutné projekty plánovat a dodržovat jejich harmonogram. V ideálním případě je s ohledem na popsané výkyvy vhodné projekt ukončit a žádost o platbu podat i dříve, než bylo původně plánováno, aby se žadatel vyhnul popsaným špičkám. V případě, že všechny žádosti budou předloženy dle stávajících plánů v únoru 2022 a 2023, nebude možné žádosti vyřídit ve stávajících lhůtách.

S ohledem na výše uvedené se doporučuje :

  • Vzhledem výkyvům v únoru 2022 a únoru 2023 je doporučeno zvážit harmonogramy stávajících projektů a pokud to je možné, projekty ukončit a zejména platby předložit dříve.
  • K realizaci projektů využívat celé období kalendářního roku, plánovat projekty a předkládání plateb do méně exponovaných období
  • Pro rok 2021 je doporučeno využít zejména srpna až října. Pro projekty s plánovaným ukončením v druhé polovině roku 2022  využít období od dubna do října 2022, kde stávající výhled předpokládá volné kapacity.
  • Zohlednit prezentované informace doporučuje poskytovatel dotace  také u projektů, které budou předkládány v rámci aktuálně vyhlášených výzev.
  • Pouze výjimečně budou povolovány prodloužení realizace projektů.
  • Pouze výjimečně bude možné realizaci projektu prodloužit za 30. 6. 2023

Využitím uvedených  informací a případným přizpůsobením harmonogramu projektu a termínů předkládání žádostí o platbu si můžete zajistit efektivnější a rychlejší administraci Vašich projektů.