Zpracování žádosti o platbu.

Monitorování projektu po celou dobu udržitelnosti.

Součinnost při kontrolách.