Kompletně realizujeme výběrová řízení dle požadavku poskytovatele dotace a zákona.