Energetické posudky jsou jednou z povinných příloh žádostí o dotaci z evropských prostředků.

 Hodnotí stav budovy či budov, navrhují opatření a hodnotí jejich přínos.