Název výzvy

Datum vyhlášení výzvy

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

Výzva č. 02_19_078 Implementace krajských akčních plánů II

31.10.2019

31.05.2020

Výzva č. 02_18_053 Mezinárodní mobilita výzkumných, technických a administrativních pracovníků výzkumných organizací

24.10.2019

30.04.2020

Výzva č. 02_16_024 Strategické řízení výzkumu, vývoje a inovací na národní úrovni II

17.07.2019

31.07.2020

Výzva č. 02_19_075 Inkluzivní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality II (SVL II)

21.01.2019

30.06.2020

Výzva č. 02_18_055 - Smart Akcelerátor II

  17.08.2019

31. 1. 2020

Výzva č. 02_17_045 - Individuální projekty technické pomoci

18. 10. 2017

30. 12. 2022