Harmonogram výzev OPD

Číslo Název výzvy Datum vyhlášení výzvy Datum zpřístupnění v MS2014+ Datum ukončení příjmu žádostí o podporu
01 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.1 OPD – Modernizace a výstavba železniční sítě 30. 11. 2015 11. 12. 2015 30. 6. 2023
02 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 2.1 OPD - Výstavba nových úseků silniční sítě TEN-T 30. 11. 2015 11. 12. 2015 30. 6. 2023
03 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 2.1 OPD - Modernizace, obnova a zkapacitnění již provozovaných úseků sítě TEN-T 30. 11. 2015 11. 12. 2015 30. 6. 2023
04 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 3.1 OPD 30. 11. 2015 11. 12. 2015 30. 6. 2023
05 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 4.1 OPD 30. 11. 2015 11. 12. 2015 30. 6. 2023
44 Výzva č. 44 – Zajištění interoperability v železniční dopravě – telematické aplikace v nákladní a osobní dopravě (TSI-TAF a TSI-TAP) – SŽDC 13. 12. 2017 20. 12. 2017 30. 6. 2021
47 Výzva č. 47 – Zajištění interoperability v železniční dopravě – systém měření spotřeby energie - SŽDC 14. 12. 2017 20. 12. 2017 30. 6. 2021
53 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 - Praha 11. 4. 2018 20. 4. 2018 31. 3. 2020
54 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 - Plzeň 11. 4. 2018 20. 4. 2018 31. 3. 2020
55 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 - Brno 11. 4. 2018 20. 4. 2018 31. 3. 2020
56 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 - Olomouc 11. 4. 2018 20. 4. 2018 31. 3. 2020
57 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 - Ostravská aglomerace 11. 4. 2018 20. 4. 2018 31. 3. 2020
58 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 - Ústecko-chomutovská aglomerace 11. 4. 2018 20. 4. 2018 31. 3. 2020
59 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 - Hradecko-pardubická aglomerace 11. 4. 2018 20. 4. 2018 31. 3. 2020
60 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 - Zlín 11. 4. 2018 20. 4. 2018 31. 3. 2020
61 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 - Jihlava 11. 4. 2018 20. 4. 2018 31. 3. 2020
62 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 - České Budějovice 11. 4. 2018 20. 4. 2018 31. 3. 2020
63 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 - Liberecká aglomerace 11. 4. 2018 20. 4. 2018 31. 3. 2020
70 Infrastruktura pro alternativní paliva - Podpora rozvoje páteřní sítě dobíjecích stanic 31. 10. 2019 14. 11. 2019 27. 2. 2020
74 Pořízení přepravních jednotek kombinované dopravy 27. 9. 2019 11. 10. 2019 10. 1. 2020
75 Zajištění interoperability v železniční dopravě - vybavování ETCS jednotkami 31. 10. 2019 7. 11. 2019 29. 1. 2020
79 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD - Mariánské Lázně 28. 8. 2019 11. 9. 2019 31. 3. 2020