Na konci března budou vyhlášeny v Operačním programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) dvě výzvy v celkové alokaci 580 milionů korun:


27.3.2023 Poradenství – výzva I.

Výzva je zaměřená na podporu podnikatelských aktivit a zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků prostřednictvím nákupu poradenských služeb.


30.3.2023 Digitální podnik – virtuální podnik – výzva I.

Výzva je zaměřená na podporu zvyšování digitální úrovně malých a středních podniků prostřednictvím režimu de minimis.

 

Další dvě výzvy dle harmonogramu navazují bezprostředně v dubnu, zaměřené budou na rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků.

Technologie pro MAS (CLLD) – výzva I.

Spolupráce škol a firem – výzva I.

 

Zdroj: MPO