Alokace je stanovena ve výši 4 miliardy korun a příjem žádostí o podporu bude probíhat od 1. září 2022 do 30. listopadu 2022. Výzva je určena pro malé, střední i velké podniky (pouze ve spolupráci s MSP).