Alokace pro výzvu I. Inovace je stanovena ve výši 1 miliardy korun. Výzva je určena malým, středním podnikům a také malým společnostem se střední tržní kapitalizací.

Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 1. září 2022 do 30. listopadu 2022.

Způsobilé výdaje:

• projektová dokumentace včetně inženýrské činnosti (Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 o de minimis),

• stavby (Článek 14 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014, obecné nařízení o blokových výjimkách),

• technologie (Článek 14 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014, obecné nařízení o blokových výjimkách),

• software a data (Článek 14 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014, obecné nařízení o blokových výjimkách),

• práva k užívání duševního vlastnictví (Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 o de minimis),

• certifikace produktů (Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 o de minimis).