2.výzva – Čistírny odpadních vod a kanalizace

Výstavba centrální čistírny odpadních vod (popř. decentralizované ČOV) a výstavba nebo dostavba kanalizace za účelem napojení nových obyvatel na kanalizaci. Opatření je možné mezi sebou kombinovat.

Plánované vyhlášení 10.8.2022 do 28.2.2023

3.výzva – Vodovodní přivaděče, vodovodní řady a úpravny vody

Intenzifikace nebo revitalizace stávajících vodních zdrojů. Výstavba nebo dostavba vodovodu v těch lokalitách, kde neexistuje zásobování pitnou vodou z veřejného vodovodu. Opatření je možné mezi sebou kombinovat.

Plánované vyhlášení 10.8.2022 do 28.2.2023

4.výzva:

Kompostéry, RE-USE centra, vratné nádobí a obaly, sběrné dvory, door-to-door systémy, PAYT, čistírenské kaly, materiálové využití odpadů. Opatření je možné mezi sebou kombinovat.

7. 9. 2022 - 31. 12. 2023

8.výzva: Energetické úspory ve veřejné infrastruktuře

Se zaměřením na gastro a prádelenský provoz ve zdravotnictví, školství a sociálních službách. Výzva je určena pro Středočeský kraj, Plzeňský kraj, Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina.

24. 8. 2022 - 31. 5. 2023

9.výzva: Energetické úspory ve veřejné infrastruktuře

Se zaměřením na gastro a prádelenský provoz ve zdravotnictví, školství a sociálních službách. Výzva je určena pro Ústecký kraj, Karlovarský kraj, Pardubický kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj a Zlínský kraj.

24. 8. 2022 - 31. 5. 2023

10.výzva: Veřejné budovy v pasivním standardu

Výstavba nových veřejných budov, které budou splňovat parametry pro pasivní nebo plusové budovy.

24. 8. 2022 - 31. 5. 2023