Méně škodlivých emisí, méně hluku z dopravy i úspora peněz. To jsou hlavní přínosy aut s alternativním pohonem. Ministerstvo životního prostředí podpoří ekologickou dopravu rekordními 600 miliony korun z Národního plánu obnovy do konce roku 2023. Díky příspěvku až 300 tisíc na jeden osobní elektromobil nebo až 500 tisíc korun na nákladní elektromobil do 3,5t či na osobní vodíkové vozidlo mohou obce, úřady, školy, veřejnoprávní instituce nebo neziskové organizace snadněji obnovit svůj vozový park. Doposud s podporou MŽP jezdí 606 elektromobilů a 163 vozidel na CNG. Novou výzvou se jejich počet navýší minimálně o 1485 vozidel a k tomu 200 dobíjecích stanic.

Předmětem podpory je nákup nových vozidel do nabytí vlastnictví žadatele, v případě příspěvkových organizací do nabytí správy nebo příslušnosti hospodaření, či pronájem vozidla formou finančního leasingu. Podpora se týká elektromobilů a aut s vodíkovým pohonem.

U elektrického pohonu mohou žadatelé získat až 300 tis. korun na jeden osobní elektromobil, u vodíkových vozidel a menších nákladních elektrovozidel do 3,5t je to až 500 tis. korun. S dotací si mohou žadatelé pořídit i  střední nákladní auta, motorky, minibusy s elektrickým motorem a nově také pracovní stroje. Podpora vodíkového pohonu se zatím týká jen osobních aut. Společně s elektromobilem může žadatel využít podporu i na pořízení tzv. chytrých dobíjecích stanic, dostat může 30 tis. korun na jednu stanici.

Žádosti je možné podávat od 6. června 2022 do 15. prosince 2023 nebo do vyčerpání alokace. O dotaci mohou požádat obce, kraje, státní organizace, školy, neziskovky a další subjekty. Žádosti přijímá Státní fond životního prostředí ČR v jednokolové nesoutěžní výzvě. Vozidla pak musí být pořízena nejpozději do poloviny roku 2025. Po roce 2023, případně po vyčerpání alokace, by měla dotační podpora pokračovat i v dalších letech, a to finanční podporou z Modernizačního fondu.

Typ vozidla/dobíjecích stanic

Maximální výše dotace na jedno vozidlo/dobíjecí stanici

Elektromobil

Automobil s vodíkovým pohonem

   

M1 (osobní)

300 tis. Kč

500 tis. Kč

   

N1 (nákladní do 3,5t včetně)

500 tis. Kč

není podporováno

   

L7E (malá užitková)

200 tis. Kč

není podporováno

   

L6E

100 tis. Kč

není podporováno

   

L1E, L2E (motorky do 45 km/h)

30 tis. Kč

není podporováno

   

L3E, L4E, L5E (motorky nad 45 km/h)

50 tis. Kč

není podporováno

   

M2, M3 do 7,5t včetně (minibus)

1 mil. Kč

není podporováno

   

N2 do 12t včetně (nákladní střední)

1 mil. Kč

není podporováno

   

SS (pracovní stroj samojízdný)

700 tis. Kč

není podporováno

   

Dobíjecí stanice

30 tis. Kč

není podporováno