Prodloužení příjmu žádostí o dotaci na instalaci FVE z Národního plánu obnovy.

Vzhledem k velkému zájmu MPO navýšilo o 1 mld. Kč alokaci programu a prodloužilo termín příjmu žádostí až do 31.srpna 2022, tak aby žadatelé měli dostatek času na přípravu žádostí.

Výzva  je určena pro podnikatele, kteří vlastní nemovitost nebo ji mají celou v nájmu a je otevřena  pro malé a střední  i velké podniky.

Míra podpory na fotovoltaickou elektrárnu (FVE) je 35 % a na akumulaci 50 % (v případě Prahy 45 %) z celkových způsobilých výdajů projektu.