Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR  pokračují v čerpání prostředků z více než 150 miliardového Modernizačního fondu,

významného zdroje pro přechod ČR z drahých fosilních paliv na čisté bezemisní zdroje energie. Umožní to financovat další nové oblasti jako výstavbu fotovoltaických elektráren v menších obcích a nastartovat tak rozvoj komunitní energetiky nebo modernizovat veřejné osvětlení. Nové výzvy se rozeběhnou na přelomu května a června.

Ještě letos bude  vypsáno minimálně deset nových výzev v Modernizačním fondu. K nim patří především nové dotace na výstavbu FV elektráren v menších obcích do tří tisíc obyvatel. Obce se díky projektům posunou k větší energetické soběstačnosti a budou moci nastartovat komunitní energetiku. Zelenou dostaly například i investice zaměřené na modernizaci veřejného osvětlení.

Nové výzvy začne Státní fond životního prostředí ČR vypisovat už na přelomu května a června.