Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost OP TAK 2021-27  se otevře žadatelům od dubna tohoto roku.

Dle aktuálně zveřejněného harmonogramu bude možno v letošním roce požádat zatím v těchto dotačních programech.

Inovační vouchery - Patent : datum vyhlášení duben 2022

Ochrana práv průmyslového vlastnictví

Proof of Concept : datum vyhlášení duben 2022

Cílem výzvy  je podpora aktivit, které pomohou zajistit rozvoj transferu technologií a znalostí mezi výzkumnými organizacemi a podniky, které mohou výsledky výzkumu uplatnit v praxi

Aplikace : datum vyhlášení květen 2022

Cílem programu a Výzvy je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.

Úspory energie : datum vyhlášení květen 2022

Energeticky úsporná opatření ve firmách – zateplování podnikatelských objektů, osvětlení, vytápění aj.

Inovace : datum vyhlášení červen 2022

inovace výrobků či procesů ve spolupráci s výzkumným sektorem

Smart Grids : datum vyhlášení červenec 2022

Podporovanými aktivitami jsou komplexní opatření ke zlepšení spolehlivosti, informovanosti a zavádění bilance a optimalizace provozu v distribučních soustavách, nasazení automatizovaných dálkově ovládaných prvků v distribučních soustavách, nasazení technologických prvků řízení napětí a výkonu elektrické energie v distribučních soustavách, řešení lokální bilance řízením toků výkonu mezi odběrateli a provozovatelem distribuční sítě a výběrové osazení měření kvality elektrické energie v distribučních soustavách.

Obnovitelné zdroje energie – větrné elektrárny : datum vyhlášení červenec 2022

O dalších podmínkách budeme informovat po zveřejnění textů jednotlivých výzev uvedených programů.