Vzhledem k současné situaci na trhu s energiemi a postupnému zvyšování jejich cen nabízíme řešení jak v budoucnu tyto zvyšující se náklady snížit.

Připravované dotační programy umožní snížit náklady na energie majitelům rodinných domů, bytových domů, městům a obcím a všem podnikatelským subjektům bez rozdílu velikosti podniku.

Naše společnosti SIGMIN a.s. a SIGREEN s.r.o. vám zajistí vstupní energetické posouzení současného stavu, nabídneme řešení jednotlivých opatření, které povedou ke snížení energetických nákladů a vybereme

vhodný dotační program z široké škály připravovaných dotací. Vše spojené s administrací dotace zajistíme jako komplexní službu za pomoci našich odborníků. Máme v našem týmu energetické specialisty,

zpracovatele žádostí a zajistíme i následný dotační servis spojený s výběrem dodavatelů a související povinnou administrací příjemců dotace. Vše pod jednou střechou a bez dalšího hledání.

Máme v dané oblasti nejenom potřebné odborníky a široké reference, ale působíme i v síti registrovaných energetických konzultačních středisek EKIS pod Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Nečekejte na vysoké účty za energie a přijďte se k nám včas poradit jak dosáhnout na jejich snížení.