Nový rok 2022 bude opět plný příležitostí k získání dotační podpory pro Vaše plánované investiční akce. Hlavním cílem většiny podnikatelů, měst a obcí i fyzických osob bude řešení současné a budoucí energetické situace

spojené se zvyšováním cen energií. Hned několik dotačních programů nabízí řešení v této problematice a některé programy již zahájili příjem žádostí a další se budou postupně otevírat. S jejich pomocí tak můžete řešit kompletní energetická řešení

podnikatelských objektů, veřejnoprávních budov, bytových a rodinných domů. Obce mohou ušetřit na provozu veřejného osvětlení, bude možné si pořídit a instalovat Fotovoltaické systémy k pokrytí vlastní spotřeby elektrické energie.

Podporovány budou dále projekty například v oblasti životního prostředí, digitalizace, inovací, rozvoje podnikání s nákupem pokročilých technologií, podporou rozvoje obcí a měst a dalších.

Budeme Vás i nadále průběžně informovat o dotačních možnostech a jsme připraveni poskytnout Vám kompletní poradenské služby pro Vaše investiční projekty a těšíme se na další spolupráci.