Vzhledem ke skutečnosti, že na úrovni finálních verzí plánovaných výzev Národního plánu obnovy stále zůstávají otevřené některé otázky řešené s Evropskou komisí (EK), které jsou však pro konečnou podobu výzev klíčové, nedojde v roce 2021 k vyhlášení následujících výzev z Národního plánu obnovy:

  • Fotovoltaické systémy s/bez akumulace – I. výzva
  • Cirkulární řešení v podnicích – I. výzva
  • Úspory vody v podnicích – I. výzva
  • Elektromobilita pro podnikatele – I. výzva

V současné době Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) předpokládá, že výzvy vyhlásí nejpozději za měsíc, tedy v lednu 2022,  aby znění zohlednilo aktuálně vyjasňované otázky s Evropskou komisí .