Dne 21.9. byl vyhlášen oblíbený dotační program Nová Zelená Úsporám  a příjem žádostí začíná již 12.10. 2021. Nová etapa tohoto programu přináší některé novinky a těmi nejzásadnějšími jsou rozšíření podpory na bytové domy po celé ČR a sloučení s programem Dešťovka. Dále bude možno získat dotaci na pořízení dobíjecích stanic pro automobily, ohřev vody pomocí tepelného čerpadla nebo výsadbu stromů na pozemcích bytových domů. Dotace ve výši až 50%. K dispozici tedy již jsou veškeré podrobnosti a lze zahájit přípravu Vašich projektů. Provedená úsporná opatření tak zhodnotí Vaši nemovitost i s výhledem do budoucna, kdy požadavky na energetické a ekologické vlastnosti budou stále více ovlivňovat jejich cenu.