Pokračování dotací na energeticky úsporné renovace a stavby rodinných a bytových domů. Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR připravilo pokračování dotačního programu Nová zelená úsporám.

Do roku 2030 rozdělí z evropských i národních zdrojů dotace v minimální výši 39 miliard korun.

Nová etapa programu přináší řadu novinek. Těmi nejzásadnějšími jsou rozšíření podpory na bytové domy po celé ČR a sloučení s programem Dešťovka.

Příjem žádostí se rozběhne v říjnu 2021 a plynule naváže na program stávající.