Dne 12. 7. 2021 byla provedena aktualizace plánu výzev OP PIK pro letošní rok. U výzvy v programu ICT a sdílené služby – Digitální podnik byl posunut termín vyhlášení výzvy a plánované zahájení příjmu žádostí.

Výzva bude vyhlášena  15. 8. 2021 a příjem žádostí bude spuštěn dne 15. 9. 2021.