Předmětem podpory jsou instalace nových fotovoltaických elektráren (FVE)

 

Výzva RES+ Fotovoltaické elektrárny do 1 MWp

Příjem žádostí: 12.7.2021 - 15.11.2021   Alokace: 1 000 000 000  Kč

Pro fotovoltaické elektrárny do 1 MWp je určena dotační výzva RES+ č. 1/2021 z Modernizačního fondu. Jejím cílem je snížení emisí skleníkových plynů, modernizace energetických systémů, zlepšení energetické účinnosti a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie.

Výzva RES+  Fotovoltaické elektrárny nad 1 MWp

Příjem žádostí: 12.7.2021 - 29.10.2021   Alokace: 3 500 000 000  Kč

Pro fotovoltaické elektrárny nad 1 MWp je určena dotační výzva RES+ č. 2/2021 z Modernizačního fondu. Jejím cílem je snížení emisí skleníkových plynů, modernizace energetických systémů, zlepšení energetické účinnosti a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie.