Zastupitelstvo Středočeského kraje svým lednovým usnesením schválilo Program 2021-2024 pro poskytování dotací na rozvoj obcí do 2000 obyvatel ze Středočeského Fondu obnovy venkova.

V návaznosti na usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje  vyhlašuje hejtmanka Středočeského kraje Mgr. Petra Pecková Program 2021-2024 pro poskytování dotací na rozvoj obcí do 2000 obyvatel ze Středočeského Fondu obnovy venkova.

Žádosti o poskytnutí dotace je možné podávat od 1.4. 2021 do 28.6. 2024