V pondělí 8. února 2021 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu Výzvu II Poradenské služby pro MSP programu podpory Poradenství. Řídící orgán OP PIK stanovil alokaci ve výši 130 mil. Kč. Výzva je zaměřena na poskytování poradenských služeb pro začínající a rozvojové malé a střední podniky. Cílem výzvy je podpořit rozvoj podnikatelských aktivit a zvýšit konkurenceschopnost MSP.

Novinkou oproti Výzvě I je možnost nákupu poradenských služeb zacílených na zpracování hodnocení vodního hospodářství průmyslových podniků, které povede k dosažení úspory vody v rámci podnikatelské činnosti.

Příjem žádostí od 1.3. do 30.6. 2021

Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 50 000 Kč a maximálně do výše 1 000 000 Kč.

Míra podpory: 50 % z prokázaných způsobilých výdajů

Jaké výdaje je možné podpořit : nákup externích poradenských služeb

a) které usnadní získání nových certifikátů potřebných pro podnikání a průmysl a zpracování výstupu ve formě technické dokumentace

b) zaměřených na zpracování hodnocení vodního hospodářství průmyslových podniků dle Metodiky hodnocení využívání vody na úrovni podniků