V úterý 8. prosince 2020 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu Výzvu VI programu podpory Úspory energie s EPC. Řídící orgán OP PIK stanovil alokaci ve výši 500 mil. Kč. Cílem výzvy je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie.

Žadatel : malé, střední i velké podniky

Výše podpory dle velikosti podniku až 50%

Minimální výše dotace : 500 tis Kč

Specifika výzvy :

EPC – financování energeticky úsporných opatření z budoucích úspor – služba spočívající v návrhu, přípravě a realizaci úsporných opatření s možností zajištění financování realizace vedoucí k úsporám energie budov a technologických systémů na principu garantovaných budoucích úspor využitých na splacení investičních nákladů projektu (tzv. Energy Performance Contracting)

Podávání žádostí je zde dvoukolové :

zahájení příjmu předběžných žádostí od 8.12 do 31.3.2021

zahájení příjmu Plných žádostí od 1.4.2021 do 30.9.2021