Agentura pro podnikání a inovace (API) v srpnu 2020 zpracovala a předala k proplacení Ministerstvu průmyslu (MPO) a obchodu 309 žádostí o platbu  v souhrnné výši dotace 715,51 milionů korun v dotačních programech OP PIK.

Nejvíce žádostí o platbu bylo minulý měsíc zpracováno v programech Prioritní osy 1 (346 milionů korun) a Prioritní osy 3 (291 milionů korun) v programu Úspory energie.

Zbytek patřil projektům v prioritních osách 2 a 4 (58 resp. 20 milionů korun).

Na účty podnikatelů v srpnu odeslalo Ministerstvo průmyslu a obchodu, řídicí orgán OP PIK, 614 572 291 korun, a to na základě 278 žádostí o platbu.

Příjemci dotace nám v srpnu předložili žádosti o platbu v celkové výši požadované dotace 873 milionů korun.

Ministerstvo průmyslu a obchodu v srpnu vydalo 412 Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 2,31 miliardy korun v OP PIK.

„V roce 2020 bylo na účty příjemců dotací v OP PIK odesláno přes osm miliard korun. Do konce tohoto roku by to měly být další tři miliardy. Zároveň se budou přijímat žádosti do posledního kola výzev programů OP PIK.