Agentura pro podnikání a inovace (API) v červenci 2020 zpracovala a předala k proplacení Ministerstvu průmyslu a obchodu 321 žádostí o platbu  v souhrnné výši dotace 840,45 milionů korun v dotačních programech OP PIK.

Nejvíce žádostí o platbu bylo v programech Prioritní osy 1 (407 milionů korun). Následovaly žádosti o platbu předložen v programech Prioritní osy 3 (303 milionů korun). Tradičními lídry jsou v nich programy Aplikace a Úspory energie. Zbytek patřil projektům v prioritních osách 2 a 4 (109 resp. 23 milionů Kč).

Celkové čerpání v OP PIK přesáhlo jednu miliardu korun. Na účty podnikatelů v červnu odeslalo Ministerstvo průmyslu a obchodu, řídicí orgán OP PIK, 1 069 035 851 Kč na základě 311 žádostí o platbu

 

Příjemci dotací  v červenci předložili žádosti o platbu v celkové výši požadované dotace 628 milionů korun.

Ministerstvo průmyslu a obchodu v červenci vydalo v rámci OP PIK 320 Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 2,438 miliardy korun.