Výzva podpoří rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít výlučně pro boj proti koronavirové infekci, z toho vyplývajících opatření na zmírnění dopadu dalšího šíření a podporu vzniku preventivních opatření uplatnitelných na trhu.

Předmětem podpory bude nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb od znalostních organizací a akreditovaných laboratoří v oblasti inovací zaměřené na boj/prevenci proti COVID-19 – spolupráce na vývoji či inovaci výrobků, ověřování funkčnosti prototypů, diagnostika, certifikace atp.

Výzva je určena pro malé a střední podniky, které budou moci získat dotaci ve výši 50 000 – 999 999 Kč.

Míra podpory: 50/85 % ze způsobilých výdajů (dle požadované výše dotace s ohledem na Pravidla pro výběr dodavatele v OP PIK).

Předpokládané datum vyhlášení výzvy je 16. 4. 2020.